Maria Magdalena
Choreograaf : Jan Wyllie (Jan. 2012)
Soort d
ans : 4 muurs linedans
Niveau : 
Beginner
Tellen : 32
Intro: 24 tellen

Home
Muziek :
Maria Magdalena
Artiest : Bouke

Tempo : 144 BPM

Video
Openen/Opslaan als
PDF bestand

 

Side Together, Side Touch,
Side Together, Side Touch

01 RV stap opzij
02 LV stap naast RV
03 RV stap opzij
04 LV tik naast RV
05 LV stap opzij
06 RV stap naast LV
07 LV stap opzij
08 RV tik naast LV

Side Shuffle, Rock Replace,
Side Behind, 1/4 Fwd Scuff

09 RV stap opzij
&  LV stap naast RV
10 RV stap opzij
11 LV stap gekruist achter RV (rock)
12 RV gewicht terug
13 LV stap opzij
14 RV stap gekruist achter LV
15 LV 1/4 draai linksom, stap voor
16 RV scuff

Step Lock, Step Scuff, Rock Fwd Back,
Step Back Touch

17 RV stap voor
18 LV stap gekruist achter RV
19 RV stap voor
20 LV Scuff
21 LV stap voor (rock)
22 RV gewicht terug
23 LV stap achter
24 RV tik naast LV

Side Touch Beside, Touch Out Touch Beside,
Side Touch Beside, Touch Out Touch Beside

25 RV stap opzij
26 LV tik naast RV
27 LV tik links opzij
28 LV tik naast RV
29 LV stap opzij
30 RV tik naast LV
31 RV tik rechts opzij

32 RV tik naast LV

Tag:
Aan het eind van de 6e muur dans je de eerste
8 tellen van de dans en begin dan opnieuw.
Je danst hier de eerst 8 tellen dus twee keer.