MamboSA
Choreograaf : Ria Vos
Soort dans : 4 muurs linedans
Niveau : 
Beginner/Intermediate

Tellen : 32
Intro: 32 tellen vanaf eerste beat

Home
Muziek :
Wie Se Kind Is Jy

Artiest :
Dr Victor

Tempo : 90 BPM

Koop muziek: iTunes
Video

 

KICK-BALL-MAMBO STEP, WALK BACK R,
COASTER-SHUFFLE FWD, WALK FWD R

01 RV kick voor
&   RV sluit
0
2 LV rock voor
&   RV gewicht terug
0
3 LV stap achter
0
4 RV stap achter
0
5 LV stap achter
&   RV sluit
0
6 LV stap voor
&   RV sluit
0
7 LV stap voor
0
8 RV stap voor

MAMBO 1/2 TURN L, 1/2 TURN L,
1/4 TURN L, CROSS ROCK, SIDE ROCK,
COASTER STEP

09 LV rock voor
&   RV gewicht terug
10 LV 1/2 draai linksom, stap voor
&   RV hitch
11 RV 1/2 draai linksom, stap achter
12 LV 1/4 draai linksom, stap opzij
13 RV rock gekruist voor
&   LV gewicht terug
14 RV rock opzij
&   LV gewicht terug
15 RV stap achter
&   LV sluit
16 RV stap voor

PADLE 1/2 TURN R, CROSSING MAMBO,
WEAVE L, TOUCH

17 LV 1/4 draai rechtsom, tik opzij
&   LV hitch
18 LV 1/4 draai rechtsom, tik opzij
&   LV hitch
19 LV rock gekruist voor
&   RV gewicht terug
20 LV stap opzij en iets achter
21 RV kruis voor
&   LV stap opzij
22 RV kruis achter
&   LV stap opzij
23 RV kruis voor
&   LV stap opzij
24 RV tik naast

SIDE-TOGETHER-FWD,
STEP PIVOT 1/2 TURN R, STEP FWD,
R MAMBO FWD, L MAMBO BACK

25 RV stap opzij
&   LV sluit
26 RV stap voor
27 LV stap voor
&   LV+RV 1/2 draai rechtsom
28 LV stap voor
29 RV rock voor
&   LV gewicht terug
30 RV stapje achter
31 LV rock achter
&   RV gewicht terug
32 LV stapje voor

Einde:
Vervang de coaster step van tel 15&16 in: RV kruis achter, LV 1/4 draai linksom,
stap voor, RV stap voor (12:00)