Making Me Blue
Choreograaf : Roosamekto "Mamek" (Juli 2014)
Soort dans : 4 muurs linedans
Niveau : 
Intermediate
Tellen : 32

Intro: 3 tellen, start op het woord “Nights”
         (Wasted Days And Wasted “Nights”)

Home
Muziek :
Wasted Days And Wasted Nights
Artiest : Ray Dylan

Tempo : 96 BPM
Dansvideo

Openen als
PDF bestand

 

Back with Sweep, Behind Side Cross,
Scissor ¼ Turn Right, ½ Turn Right,

¼ Turn Scissor Right

1 RV stap achter, sweep LV achter
2 LV kruis achter
& RV stap opzij
3 LV kruis over
4 RV stap opzij
& LV sluit
5 RV kruis over

6 LV ¼ rechtsom, stap achter
7 RV ½ rechtsom, stap voor
8 LV ¼ rechtsom, stap opzij
& RV sluit
1 LV kruis over [12]


Back Shuffle with ¼ Turn Left,
Coaster Step, Reverse Coaster Step,

¼ Turn Sailor Step Left

2 RV ¼ linksom, stap achter
& LV sluit
3 RV stap achter
4 LV stap achter
& RV sluit
5 LV stap voor

6 RV stap voor
& LV sluit
7 RV stap achter
8 LV ¼ linksom, kruis achter
& RV stap naast
1 LV kleine stap voor [6]

Hitch, Back, ½ Sailor Turn Left,
Bota Fogo, Together,

Monterey ¼ Turn

2 RV hitch
3 RV stap achter

4 LV ½ linksom, kruis achter
& RV stap naast
5 LV kleine stap voor [12]

6 RV kruis over
& LV stap opzij
7 RV stap op de plaats
& LV stap naast
8 RV tik opzij
& RV ¼ rechtsom, stap naast
1 LV tik opzij
& LV stap naast [3]

Syncopated Box Step Fwd 2x,
Mambo Step, Back Shuffle

2 RV stap opzij
& LV sluit
3 RV stap voor
& LV stap naast

4 RV stap opzij
& LV sluit
5 RV stap voor
6 LV rock voor
& RV gewicht terug
7 LV stap achter
8 RV stap achter
& LV sluit [3]

Begin opnieuw

Ending:
Dans de laatste muur t/m tel 21
           (tel 4 & 5 van het 3e blok)
           Sailor Step ½ Turn linksom (12)