Makin Believe
Soort dans : Four wall linedans
Choreograaf : Leen Hage
Nivo :1            Tellen :32

Home
Muziek : Makin Believe
Artiest : Skyline
Tempo :110 BPM

   

Sways, sailor step 2X
01 LV zwaai heupen naar links
02 RV zwaai heupen naar rechts
03 LV zwaai heupen naar links
04 RV zwaai heupen naar rechts
05 LV kruis achter RV
&  RV stap opzij naar rechts
06 LV stap opzij naar links
07 RV kruis achter LV
&  LV stap opzij naar links
08 RV stap opzij naar rechts


Rock step, coaster step,
step ¼ pivot left, cross shuffle

09 LV stap voor
10 RV gewicht terug
11 LV stap achter
&  RV sluit aan
12 LV stap voor
13 RV stap voor
14 RV+LV draai ¼ linksom
15 RV kruis over LV
&  LV stap naar links
16 RV kruis over LV


Side, cross behind, cross forward
Side, cross rock, kick ball cross

17 LV stap opzij
18 RV kruis achter LV
&  LV stap opzij
19 RV kruis over LV
20 LV stap opzij
21 RV kruis achter LV
22 LV gewicht terug
23 RV schop schuin voor
&  RV stap achter naast LV
24 LV kruis over RV


Turn, turn, chassè right,
Cross rock, kick ball cross

25 RV stap ½ rechtsom opzij
26 LV stap ½ rechtsom opzij
27 RV stap opzij
&  LV sluit naast RV
28 RV stap opzij
29 LV kruis achter RV
30 RV gewicht terug
31 LV schop schuin voor
&  LV stap achter naast RV
32 RV kruis over LV

TAG:
Na de 4e muur (12.00 uur) volgt een tag:

Chassè left, rock step
Chassè right, rock step

01 LV stap opzij
&  RV sluit naast LV
02 LV stap opzij
03 RV stap achter
04 LV gewicht terug
05 RV stap opzij
&  LV sluit naast RV
06 RV stap opzij
07 LV kruis achter RV
08 RV gewicht terug

Rock step 2X, pivot ½ rechtsom 2X
09 LV stap voor
10 RV gewicht terug
11 LV stap achter
12 RV gewicht terug
13 LV stap Voor
14 LV+RV draai ½ rechtsom
15 LV stap Voor
16 LV+RV draai ½ rechtsom


FINISH:
Bij de laatste muur (12.00 uur) voeg dan de volgende stappen toe na tel 12:

Stap, rust, pivot ½ linksom rust
Stap, rust, pivot ½ linksom rust

01 RV stap voor
02 Rust
03 RV+LV draai ½ links om
04 Rust
05 RV stap voor
06 Rust
07 RV+LV draai ½ links om
08 Rust