Lucky Punch
Choreograaf : Robbie McGowan Hickie
Soort dans : 4 muurs linedans
Niveau : 1
Tellen : 32
Intro: 16 tellen

Home
Muziek :
Lucky Punch

Artiest : Lou Bega

Tempo : 109 BPM

Koop muziek: iTunes
Video

 

Toe touch with hip bumps, behindside-cross,
side rock ¼ turn, lock step back

01 RV tik tenen schuin rechts voor,
    bump heup en bump heup terug
0
2 bump heup schuin rechts voor,
    en bump heup terug
0
3 RV kruis achter en LV stap opzij
0
4 RV kruis over
0
5 LV rock opzij
0
6 RV draai ¼ linksom, gewicht terug
0
7 LV stap achter en RV stap gekruist voor
0
8 LV stap achter
Tel 1 en 2: knip in vingers (schuin rechts boven)

½ Turn 2x, rock back & kick fwd, samba step R,L
09 RV draai ½ rechtsom, stap voor
10 LV draai ½ rechtsom, stap achter
11 RV rock achter en LV gewicht terug
12 RV kick voor
13 RV kruis over en LV rock opzij
14 RV gewicht terug
15 LV kruis over en RV rock opzij
16 LV gewicht terug
Tel 13 t/m 16: beweeg iets naar voor

Cross, ¼ turn, ½ shuffle turn,
mambo fwd- back

17 RV kruis over
18 LV draai ¼ rechtsom, stap achter
19 en 20 R,L,R shuffle ½ draai rechtsom
21 LV rock voor en RV gewicht terug
22 LV stap achter
21 RV rock achter en LV gewicht terug
24 RV stap voor

Rock fwd, ¾ sailor turn cross, side step,
drag, side- together- fwd

25 LV rock voor
26 RV gewicht terug
27 LV draai ¾ linksom, kruis achter
    
en RV stap opzij
28 LV kruis over
29 RV grote stap opzij
30 LV sleep bij
31 LV stap opzij en RV sluit
32 LV stap voor
Begin opnieuw