Little In Love
Choreograaf : Vikki Morris (Januari 2014)
Soort dans : 4 muurs linedans
Niveau : High Beginner

Tellen : 32

Intro: 32 tellen. Start op het woord "Fallin' "
"Vertaling: All Country

Home
Muziek : Lil’ In Love

Artiest : Sean Patrick McGraw

Tempo : 135 BPM

Video
Openen als
PDF bestand

 

Right Chasse, Left Back Rock,
Left Kick Ball Cross x 2

1 RV stap opzij
& LV stap naast RV
2 RV stap opzij
3 LV rock achter
4 RV gewicht terug
5 LV kick diagonaal links voor
& LV stap  iets opzij

6 RV stap gekruist voor LV
7 LV kick diagonaal links voor
& LV stap iets opzij
8 RV stap gekruist voor LV
*Bij de tellen 5&6, 7&8 bewegen we naar links


Left Chasse, Right Back Rock, Right Side Touch, ¼ Right Turn Left Side Touch
1 LV stap opzij
& RV stap naast LV
2 LV stap opzij
3 RV rock achter
4 LV gewicht terug
5 RV stap opzij
6 LV tik naast RV
7 LV 1/4 draai rechtsom, stap opzij (03.00)
8 RV tik naast LV*
*Restartpunt in de 4e muur

Right Cross Rock, ¼ Right Shuffle,
Left Rock Step & Right Heel Strut

1 RV rock gekruist voor LV
2 LV gewicht terug
3 RV 1/4 draai rechtsom, stap voor (06.00)

& LV stap naast RV
4 RV stap voor
5 LV rock voor
6 RV gewicht terug
& LV stap achter
7 RV zet hak voor
8 RV zet teen neer

Left Rock Recover, ½ Turn Left Shuffle,
Pivot ¼ Left, Out Right, Out Left Clap

1 LV rock voor
2 RV gewicht terug
3 LV 1/4 draai linksom, stap opzij
& RV stap naast LV
4 LV 1/4 draai linksom, stap voor (12.00)
5 RV stap voor
6 RV+LV 1/4 pivot turn linksom (09.00)
& RV stap iets voor en opzij (out)
7 LV stap iets voor en opzij (out)

8 Klap
Begin opnieuw


Restart:
In de 4e muur is er een restart na tel 16