Let It Go    (Mei 2015)
Choreografie : Iliane Raiza van der Graaf
Soort dans : 4 muurs linedans
Niveau : Easy Intermediate

Tellen : 32

Intro: 16 tellen

Home
Muziek : Let It Go

Artiest : George Strait

Tempo : 116 BPM

Video

Openen als
PDF bestand
www.tennesseelinedancers.com

 

POINT, HOLD & POINT, TOGETHER,
MODIFIED JAZZ BOX WITH ¼ TURN
LEFT STEP BACK

1 RV tik tenen opzij
2 rust
& RV sluit
3 LV tik tenen opzij
4 LV sluit
5 RV stap gekruist voor
6 LV stap achter
& RV stap opzij
7 LV stap gekruist voor
8 ¼ draai linksom, RV stap achter [9:00]

¼ TURN LEFT SIDE STEP, HOLD,
ROCK FORWARD, RECOVER & CROSS,
¼ TURN LEFT STEP BACK,
¼ TURN LEFT SIDE STEP, HOLD

9 ¼ draai linksom, LV stap opzij
10 rust
11 RV rock gekruist voor
12 LV gewicht terug [6:00]
& RV kleine stap opzij
13 LV stap gekruist voor
14 ¼ draai linksom, RV stap achter
15 ¼ draai linksom, LV stap opzij
16 rust [12:00]

& STEP DIAGONALLY FORWARD, SCUFF,
JAZZ BOX WITH ¼ TURN RIGHT, CROSS

17 RV stap schuin rechts voor
18 LV lock achter
& RV stap schuin rechts voor
19 LV stap schuin links voor
20 RV scuff
21 RV kruis over
22 LV stap achter
23 ¼ draai rechtsom, RV stap opzij
24 LV stap gekruist voor [3:00]

& CROSS, HOLD & CROSS, HOLD,
¼TURN LEFT STEP BACK, ¼ TURN
LEFT SIDE STEP, HEEL & HEEL &

& RV stap opzij
25 LV kruis over
26 rust
& RV stap opzij
27 LV kruis over
28 rust [3:00]
29 ¼ draai linksom, RV stap achter
30 ¼ draai linksom, LV stap opzij
31 RV tik hak voor
& RV sluit
32 LV tik hak voor
& LV sluit [9:00]

Note:
Deze dans heeft één restart in de
eerste muur en één tag aan het
einde van muur 6.

RESTART:

Dans muur 1 t/m tel 24, begin daarna opnieuw.

TAG:

Voeg aan het einde van muur 6 de
volgende 4 tellen toe, begin daarna opnieuw.
SIDE STEP, TOUCH X2

1 RV stap opzij
2 LV tik tenen naast
3 LV stap opzij
4 RV tik tenen naast