Just A Sin Away (of Heaven)
Choreografie : Henk van Lubeek (Maart 2015)
Soort dans : 4 muurs linedans
Niveau : Improver

Tellen : 64

Intro: Start op zang

Home
Muziek : Heaven´s Just A Sin Away

Artiest : John Forgerty

Dansvideo
Openen als
PDF bestand
http://www.time4linedance.nl

 

Vine Right, Brush, Vine Left, Brush.
1. RV stap rechts opzij
2. LV kruis achter RV
3. RV stap rechts opzij
4. LV veeg voet langs RV naar voor
5. LV stap links opzij
6. RV kruis achter LV
7. LV stap links opzij
8. RV veeg voet langs LV naar voor

Step Right Fwd, Brush, Step Left Fwd,
Closed, Heel Spreads.

1. RV stap rechts voor
2. LV veeg voet langs RV naar voor
3. LV stap links voor
4. RV sluit aan
5. R/L hakken naar buiten
6. R/L hakken naar binnen
7. R/L hakken naar buiten
8. R/L hakken naar binnen

Heel Struts. (4x)

1. RV stap op hak voor
2. RV zet voet neer
3. LV stap op hak voor
4. LV zet voet neer
5. RV stap op hak voor
6. RV zet voet neer
7. LV stap op hak voor
8. LV zet voet neer

Jaz Box with ¼ Turn Right,Step Right Side,
Stomp, Step Left Side, Stomp.

1. RV kruis over LV
2. LV ¼ draai rechtsom, stap achter (3.00)
3. RV stap rechts opzij
4. LV stap naast RV
5. RV stap rechts opzij
6. LV stamp naast RV
7. LV stap links opzij
8. RV stamp naast LV

Vine Right, Heel Switches with ¼ Turn Left,
Cross Touch.

1. RV stap rechts opzij
2. LV stap gekruist achter RV
3. RV stap rechts opzij
4. LV tik hak voor
5. LV stap naast RV
6. RV tik hak voor
7. RV ¼ draai linksom, stap achter (12.00)
8. LV tik gekruist voor RV
    (geen gewicht op voet.)

Step Fwd, Together, Step Fwd,
Touch, Heel, Hook, Heel, Flick

1. LV stap voor
2. RV sluit aan
3. LV stap voor
4. RV tik naast LV
5. RV zet hak voor
6. RV kruis voet onder linkerknie
7. RV zet hak voor
8. RV kick achterwaarts met gebogen knie

Step Right, Together, ¼ Turn Right Fwd, Hold,
Pivot ½ Turn Right, Step Left Fwd, Hold.

1. RV stap rechts opzij
2. LV stap naast
3. RV ¼ draai rechtsom, stap voor (3.00)
4. rust
5. RV stap voor
6. R/L ½ draai rechtsom (9.00)
7. LV stap voor
8. rust

Rock Fwd, Replace, Step Back, Hold,
Step Back, Together, Step Fwd, Hold.

1. RV stap voor
2. LV gewicht terug
3. RV stap achter
4. rust
5. LV stap achter
6. RV stap naast
7. LV stap voor
8. rust
1. RV OPNIEUW.

Tag 1.

Dans na de 1e muur: (9.00)
1 - 4 RV Rocking Chair Start 2e muur.

Tag 2 & Restart.

Dans in de 5e muur de eerste 32 tellen.
(blok 4) dan:
1 - 4 RV Rocking Chair Start 6e muur. (3.00)

ROCKING CHAIR:

1. RV stap naar voor
2. LV gewicht terug
3. RV stap naar achter
4. LV gewicht terug