I Can't Be Bothered
Choreografie : Teresa Lawrence & Vera Fisher
Soort dans : 4 muurs linedans
Niveau : Intermediate

Tellen : 64

Intro: start op het woord "Bothered"

Home
Muziek : I Can't Be Bothered

Artiest : Miranda Lambert

Tempo : 129 BPM
Dansvideo
Openen als
PDF bestand
Vertaling: All Country

 

Kick ball change,walk,walk,
Rock replace,tripple ½ turn right
01 RV kick naar voor
&  RV sluit aan
02 LV stap op de plaats
03 RV stap naar voor
04 LV stap naar voor
05 RV stap naar voor
06 LV gewicht terug
07 RV draai ¼ rechtsom naar opzij
&  LV sluit aan
08 RV draai ¼ rechtsom naar voor

Pivot ½ turn,right shuffle,rocking chair
01 LV stap naar voor
02 LV+RV draair ½ rechtsom
03 LV stap naar voor
&  RV sluit aan
04 LV stap naar voor
05 RV stap naar voor
06 LV gewicht terug
07 RV stap naar achter
08 LV gewicht terug

Paddle ¼ turn left 2X,Over side & sailor
01 RV stap naar voor
02 LV draai ¼ linksom
03 RV stap naar voor
04 LV draai ¼ linksom
05 RV kruis over LV
06 LV stap links opzij
07 RV kruis achter LV
&  LV stap links opzij
08 RV stap op de plaats

Over side sailor step,
over ¼ turn right,Walk back

01 LV kruis over RV
02 RV stap rechts opzij
03 LV kruis achter RV
&  RV stap rechts opzij
04 LV stap op de plaats
05 RV kruis over LV
06 Draai ¼ rechtsom naar achter
07 RV stap naar achter
08 LV stap naar achter

Rock back replace,shuffle fwd,
step,hold,Ball step touch
01 RV stap naar achter
02 LV gewicht terug
03 RV stap naar voor
&  LV sluit aan
04 RV stap naar voor
05 LV stap naar voor
06 Rust
&  RV sluit aan
07 LV stap naar voor
08 RV tik naast RV

Monterey ½ turn,
heel switches with a clap
01 RV tik teen rechts opzij aan
02 Draai ½ rechtsom,RV sluit aan
03 LV tik teen links opzij aan
04 LV sluit aan
05 RV zet hak voor
&  RV sluit aan
06 LV zet hak voor
&  LV sluit aan
07 RV zet hak voor
08 Klap in de handen

Chassè right side,rock back,weave left
01 RV stap rechts opzij
&  LV sluit aan
02 RV stap rechts opzij
03 LV rock achter
04 RV gewicht terug
05 LV stap links opzij
06 RV kruis achter LV
07 LV stap links opzij
08 RV stap naar voor

Rock fwd,replace coaster step,
2X pivot ½ turns
01 LV stap naar voor
02 RV gewicht terug
03 LV stap naar achter
&  RV sluit aan
04 LV stap naar voor
05 RV stap naar voor
06 RV+LV draai ½ linksom
07 RV stap naar voor
08 RV+LV draai ½ linksom