Hang Down Your Head
Choreografie : Rudy Honing (Mei 2015)
Soort dans : 2 muurs linedans
Niveau : Intermediate

Tellen : 32

Info : r.honing2@kpnmail.nl

Home
Muziek : Tom Dooley

Artiest : Thilly Frank

Dansvideo
Openen als
PDF bestand

 

Blok 1 :
Walk forward right/left . Mambo right forward. Walk back left/right . Coasterstep left

1 - 2 Stap rechts voor . Stap links voor
3&4 Rock rechts voor . rock terug op links . Stap rechts achter
5 - 6 Stap links achter . Stap rechts achter
7&8 Stap links achter . Stap rechts naast links . Stap links voor

Blok 2 :
Sway right/left . Chasse 1/4 turn to the right . Pivot 3/4 to the right. Sway left/right

1 - 2 Stap rechts opzij en sway je heupen naar rechts . Sway je heupen naar links
3&4 Stap rechts opzij. Stap links naast rechts . Stap rechts 1/4 naar rechts
5 - 6 Stap links voor , draai 3/4 rechtsom.
7 - 8 Stap links opzij en sway je heupen naar links . Sway je heupen naar rechts.

Blok 3 :
Chasse 1/4 turn to the left. Mambo right forward . 2 x sweep back . Coasterstep left.

1&2 Stap links naar links . Stap rechts naast links . Stap links 1/4 naar links.
3&4 Rock rechts voor , rock terug op links . Stap rechts naar achter .
5 - 6 Zwaai linkerbeen van voor naar achter en stap op links.
Zwaai Rechterbeen van voor naar achter en stap op rechts.
7&8 Stap links achter . Stap rechts naast links . Stap links voor.

Blok 4 :
Toe - heel stomp right. Toe heel stomp left .

Shuffle 1/4 turn to the right . Shuffle 1/2 turn to the left.
1&2 Tik rechterteen naast links met je knie naar links gedraaid.
      Tik je rechterhak naast links met je tenen naar buiten gedraaid. Stamp rechts voor.
3&4 Tik linkerteen naast rechts met je knie naar rechts gedraaid.
      Tik linkerhak naast rechts met je tenen naar buiten gedraaid. Stamp links voor.
5&6 Stap rechts 1/4 naar rechts. Stap links dichtbij rechts , Stap rechts voor.
7&8 Draai 1/2 linksom en stap links voor . Stap rechts dichtbij links. Stap links voor.
Begin opnieuw