Freight Train Boogie
Choreografie : Karen Hannaford (Juni 2015)
Soort dans : 2 muurs linedans
Niveau : Improver

Tellen : 33
Intro: 16 tellen

Home
Muziek : Freight Train Boogie

Artiest : Willie Nelson

Dansvideo
Openen als
PDF bestand
Vertaling: All Country

 
TOE STRUT, BACK ROCK, TOE STRUT,
BACK ROCK, SIDE, TOG, ¼ R, BACK, ½ R.

1 RV stap op teen opzi
& RV zet hak neer
2 LV rock achter
& RV gewicht terug
3 LV stap op teen opzij
& LV zet hak neer
4 RV rock achter
& LV gewicht terug
5 RV stap opzij
& LV stap naast RV
6 RV 1/4 draai rechtsom, stap voor (03.00)
7 LV stap achter
8 RV 1/2 draai rechtsom, stap voor (09.00)

L SHUFFLE FWD, FWD MAMBO,
¼ ROCK, BEHIND-SIDE-FWD

1 LV stap voor
& RV stap naast LV
2 LV stap voor
3 RV rock voor
& LV gewicht terug
4 RV stap achter
5 LV 1/4 draai linksom, rock opzij (06.00)
6 RV gewicht terug
7 LV stap gekruist achter RV
& RV stap opzij
8 LV stap voor

R LOCK FWD, ½, ¼,
CROSS SHUFFLE, SIDE, TOG, FWD

1 RV stap voor
& LV lock achter RV
2 RV stap voor
3 LV 1/2 draai rechtsom, stap achter (12.00)
4 RV 1/4 draai rechtsom, stap opzij (03.00)
5 LV stap gekruist voor RV
& RV stap opzij
6 LV stap gekruist voor RV
7 RV stap opzij
8 LV stap naast RV
9 RV stap voor*
* Timing change in de muren 4 en 7


¼ LOCK BACK, ½ SHUFFLE,
½ PIVOT, FWD, TOUCH.

1 LV 1/4 draai rechtsom, stap achter (06.00)
& RV lock voor LV
2 LV stap achter
3 RV 1/4 draai rechtsom, stap opzij (09.00)
& LV stap naast RV
4 RV 1/4 draai rechtsom, stap voor (12.00)
5 LV stap voor
6 LV+RV 1/2 pivot trun rechtsom (06.00)
7 LV stap voor
8 RV tik teen naast LV
Begin opnieuw

Timing Change:
In de muren
 4 (start op 06.00) en 7 (start op 12.00)

 heeft het 3e blokje geen 9 maar 8 tellen!
 De pasjes blijven hetzelfde maar de
 telling veranderd hier.
 I.p.v. 7-8-9 dansen we hier 7&8
 We doen hier op muur 4 (03.00)
 en muur 7 (09.00)uur dus:
 7 RV stap opzij
 & LV stap naast RV
 8 RV stap voor
De dans past zo precies
op de maat van de muziek.