FOOT BOOGIE
Choreografie : Ryan Dobry
Soort dans : 2 Wall Line/Contra Dance

Niveau : Beginner

Tellen : 32

Home
Muziek : Baby Likes To Rock It

Artiest : The Tractors

Dansvideo

Openen als
PDF bestand
Vertaling: All Country

 

Begin in twee rijen met de
gezichten naar elkaar toe.

Right toe fan,right toe fan

01 RV draai je tenen naar rechts
02 RV draai je tenen weer terug
03 RV draai je tenen naar rechts
04 RV draai tenen weer terug

Left toe fan,left toe fan
05 LV draai je tenen naar links
06 LV draai je tenen weer terug
07 LV draai je tenen naar links
08 LV draai je tenen weer terug

Right toe out,heel out,toe in,heel in
09 RV draai je tenen naar rechts
10 RV draai je hak naar rechts
11 RV draai je hak terug
12 RV draai je tenen terug

Left toe out,heel out,toe in,heel in
13 LV draai je tenen naar links
14 LV draai je hak naar links
15 LV draai je hak terug
16 LV draai je tenen terug

Toes out,heels out,heels in,toes in
17 RV+LV draai je tenen naar buiten
18 RV+LV draai je hakken naar buiten
19 RV+LV draai je hakken naar binnen
20 RV+LV draai je tenen naar binnen

Step right,drag left,step right,hitch left
21 RV stap voor
22 LV trek bij tot rechter hiel
23 RV stap voor
24 LV spring met linkerknie omhoog

Step left,drag right,step left,
hook/pivot left with hitch

25 LV stap voor
26 RV trek bij tot linker hiel
27 LV stap voor
28 LV halve draai linksom en spring
     tegelijk met de rechterknie omhoog

Step,drag left,step,jump
29 RV stap voor
30 LV trek bij
31 RV stap voor
32 RV+LV spring met beide voeten
                   tegelijk naar voor
BEGIN OPNIEUW