Fast Girl
Choreografie : Onbekend
Soort dans : 2 muurs linedans
Niveau : Intermediate

Tellen : 48

Home
Muziek : Fast Girl

Artiest : The Tractors

Tempo : 160 BPM
Openen als
PDF bestand
Vertaling: All Country

 

Toe, heel, coasterstep,
toe , heel , coasterstep    
1 RV tik teen naast LV
2 RV tik hak naast LV
3 RV stap achter & LV stap naast RV
4 RV stap voor
5 LV tik teen naast RV
6 LV tik hak naast RV
7 LV stap achter & RV stap naast LV
8 LV stap voor

Lockstep, brush, lock step brush
9  RV stap voor
10 LV sleep achter RV
11 RV stap voor
12 LV brush voor
13 LV stap voor
14 RV sleep achter LV
15 LV stap voor
16 RV brush voor

¼ left, ¼ left, jazz box
17 RV stap voor
18 draai op de bal van je voeten ¼ linksom
19 RV stap voor
20 draai op de bal van je voeten ¼ linksom
21 RV kruis voor LV
22 LV stap achter
23 RV stap rechts opzij
24 LV tik naast RV

Vine left, vine right
25 LV stap links opzij
26 RV kruis achter LV
27 LV stap links opzij
28 RV tik naast LV
29 RV stap rechts opzij
30 LV kruis achter RV
31 RV stap rechts opzij
32 LV stap naast RV

Toe heel swivels left&right, toe heel, toe heel
33 draai linker hak op teen naar links en
   rechter teen op hak naar rechts
34 draai terug
35 draai rechter hak op teen naar rechts
    en linker teen op hak naar links
36 draai terug
37 RV stap achter op teen
38 RV zet hak neer
39 LV stap iets achter op teen
40 LV zet hak neer

Toe heel swivels left&right, toe heel, toe heel
41 draai linker hak op teen naar links en
    rechter teen op hak naar rechts
42 draai terug
43 draai rechter hak op teen naar rechts
    en linker teen op hak naar links
44 draai terug
45 RV stap achter op teen
46 RV zet hak neer
47 LV stap iets achter op teen
48 LV zet hak neer
BEGIN OPNIEUW