Earrings
Soort dans : 4 muurs linedance
Choreograaf : Kate Sala

Nivo : Beginner/Improver
Tellen : 32
Intro: Start de dans op het woord Finally

Rock Step, Right Coaster Step, Left Shuffle Fwd,
Heel Hook, Heel Flick With Turn 1/4 Left

01 RV stap voor (rock)
02 LV gewicht terug
03 RV stap achter
&  LV sluit aan
04 RV stap voor
05 LV stap voor
&  RV sluit aan
06 LV stap voor
07 RV hak voor
&  RV hook voor linker been
08 RV hak voor
& RV 1/4 draai linksom, flick achter (09.00)

Right Shuffle Fwd, Rumba Box, Hip Bumps
01 RV stap voor
&  LV sluit aan
02 RV stap voor
03 LV stap opzij
&  RV sluit aan
04 LV stap voor
05 RV stap opzij
&  LV sluit aan
06 RV stap achter
07 LV stap achter, duw heupen achter
&  Duw heupen voor
08 Duw heupen achter

Right Step Fwd, Turn 1/2 Left, Right Side Rock and
Cross Left Toe Touch Out, In, Out, In, Chassé Left

01 RV stap voor
02 RV+LV 1/2 pivot turn linksom
03 RV stap opzij (rock)
&  LV gewicht terug
04 RV kruis over LV
05 LV tik opzij
&  LV tik naast
06 LV tik opzij
&  LV tik naast
07 LV stap opzij
&  RV sluit aan
08 LV stap opzij

Home
Muziek : The Earrings Song
Artiest : Gretchen Wilson
Tempo : 194 BPM

Video

Stepsheet openen als PDF bestand

Right Rock Behind Left, Left Cross Shuffle,
Turn 1/4 Left, Turn 1/4 Left, Step Pivot Turn 1/2 Left

01 RV kruis achter LV (rock)
&  LV gewicht terug
02 RV stap opzij
03 LV kruis over RV
&  RV stap opzij
04 LV kruis over RV
05 RV 1/4 draai linksom, stap achter
06 LV 1/4 draai linksom, stap voor
07 RV stap voor
08 RV+LV 1/2 pivot turn linksom (03.00)
Begin Opnieuw

Tag 1:
Na de 1e muur (03.00)
Right Cross & Heel, & left Cross & Heel,
& Right Step Fwd, Pivot Turn 1/2 Left Twice

01 RV kruis over LV
&  LV kleine stap opzij
02 RV hak schuin rechts voor
& RV sluit aan
03 LV kruis over RV
& RV kleine stap opzij
04 LV hak schuin links voor
& LV sluit aan
05 RV stap voor
06 RV+LV 1/2 pivot turn linksom
07 RV stap voor
08 RV+LV 1/2 pivot turn linksom

Tag 2:
Na de 3e muur (09.00)
Right Step Fwd, Pivot Turn 1/2 Left Twice
01 RV stap voor
02 RV+LV 1/2 pivot turn linksom
03 RV stap voor
04 RV+LV 1/2 pivot turn linksom