Everybody’s Sweetheart
Choreograaf : Robbie McGowan Hickie (Mei 2012)
Soort dans : 4 muurs linedans
Niveau : 
Intermediate

Tellen : 48
Intro: 16 tellen

Home
Muziek : Everybody’s Sweetheart

Artiest : Vince Gil

Tempo : 137 BPM

Video

Stepsheet openen als PDF bestand

 

R SHUFFLE FWD, FWD ROCK,
L SHUFFLE BACK, BACK ROCK

1 RV stap voor
& LV sluit
2 RV stap voor
3 LV rock voor
4 RV gewicht terug
5 LV stap achter
& RV sluit
6 LV stap achter
7 RV rock achter
8 LV gewicht terug (12:00)*
* Restartpunt


R SIDE ROCK, WEAVE L, CROSS ROCK

9 RV rock opzij
10 LV gewicht terug
11 RV stap kruis voor
12 LV stap opzij
13 RV stap kruis achter
14 LV stap opzij
15 RV rock gekruist voor
16 LV gewicht terug

SIDE STEP R, HOLD AND CLAP, & SIDE STEP R, SCUFF, L JAZZ BOX CROSS WITH ¼ TURN L

17 RV stap opzij
18 rust en klap
& LV sluit
19 RV stap opzij
20 LV scuff diagonaal rechts voor
21 LV stap kruis voor
22 RV ¼ draai linksom, stap achter
23 LV stap opzij
24 RV stap kruis voor (09:00)

CHASSÉ L, BACK ROCK, CHASSÉ R, BACK ROCK
25 LV stap opzij
& RV sluit
26 LV stap opzij
27 RV rock achter
28 LV gewicht terug
29 RV stap opzij
& LV sluit
30 RV stap opzij
31 LV rock achter
32 RV gewicht terug

STEP FWD, HOLD, BALL STEP FWD,
SCUFF, FWD ROCK, 2X ½ TURN R

33 LV stap voor
34 rust
& RV sluit
35 LV stap voor
36 RV scuff voor
37 RV rock voor
38 LV gewicht terug
39 RV ½ draai rechtsom, stap voor
40 LV ½ draai rechtsom, stap achter
Optie tel 39-40; 2 looppassen achter R, L


BACK ROCK, R KICK BALL STEP FWD,
CROSS, 2X ¼ TURN R, STEP FWD

41 RV rock achter
42 LV gewicht terug
43 RV kick voor
& RV sluit
44 LV stap voor
45 RV stap kruis voor
46 LV ¼ draai rechtsom, stap achter
47 RV ¼ draai rechtsom, stap opzij
48 LV stap voor (03:00)
Begin opnieuw

RESTART: In de 3e en 6e muur
Dans tel 1 tot en met 8 en begin opnieuw