EM & JD
Choreograaf : A.T. Kinson (Juni 2012)
Soort d
ans : 2 muurs linedans
Niveau : 
Beginner
Tellen : 64
Intro: 16 tellen

Home
Muziek :
Elvis, Marilyn & James Dean
Artiest :
The Bellamy Brothers
Tempo : 91 BPM

Openen/Opslaan als
PDF bestand

 

Right Lock Step Fwd, Hold,
Left Mambo Step Bwd, Hold

01 RV stap voor
02 LV stap gekruist achter RV
03 RV Stap voor
04 Rust
05 LV rock voor
06 RV gewicht terug
07 LV stap achter
08 Rust

Right Lock Step Bwd, Hold,
Sailor ¼ Turn Left, Hold

01 RV stap achter
02 LV stap gekruist voor RV
03 RV stap achter
04 Rust
05 LV zwaai ¼ draai linksom achter RV (9.00)
06 RV stap opzij
07 LV stap naast RV
08 Rust
*Tag


Right Rumba Box Hold, Left Rumba Box, Hold

01 RV stap opzij
02 LV stap naast RV
03 RV stap voor
04 Rust
05 LV stap opzij
06 RV stap naast LV
07 LV stap achter
08 Rust

Step Right Side, Together, Step ¼ Turn Right Fwd,
Hold, Pivot ¼ Turn Right, Cross over, Hold

01 RV stap opzij
02 LV stap naast RV
03 RV ¼ draai rechtsom, stap voor (12.00)
04 Rust
05 LV stap voor
06 LV+RV ¼ pivot turn rechtsom (3.00)
07 LV stap gekruist voor RV
08 Rust
*Restart en Tag

Right Weave, Right Side Rock, Recover,
Cross over Left, Hold

01 RV stap opzij
02 LV stap gekruist achter RV
03 RV stap opzij
04 LV stap gekruist voor RV
05 RV rock rechts opzij
06 LV gewicht terug
07 RV stap gekruist voor LV
08 Rust

Left Weave, Left Side Rock, Recover,
Cross over Right, Hold

01 LV stap opzij
02 RV stap gekruist achter LV
03 LV stap opzij
04 RV stap gekruist voor LV
05 LV rock opzij
06 RV gewicht terug
07 LV stap gekruist voor RV
08 Rust

Step Right Side, Together,
Step ¼Turn Right Fwd, Step ½ Pivot Turn
Right, Step Left Fwd, Hold

01 RV stap opzij
02 LV stap naast RV
03 RV ¼ draai rechtsom, stap voor (6.00)
04 Rust
05 LV stap voor
06 LV+RV ½ pivot turn rechtsom (12.00)
07 LV stap voor
08 Rust

Step ½ Pivot Turn Left, Step Right Fwd,
Hold, Left Coaster Step Bwd, Hold

01 RV stap voor
02 RV+LV ½ pivot turn linksom (6.00)
03 RV stap voor
04 Rust
05 LV stap achter
06 RV stap naast LV
07 LV stap voor
08 Rust
Begin opnieuw


Tag: Na de 2e muur op (12.00)
        is er een brug van 16 Tellen
01-04 Rechter Mambo naar voor - Rust
05-08 Linker Mambo naar achter - Rust
01-04 Rechter Mambo opzij - Rust
05-08 Linker Mambo opzij - Rust

Tag + restart: Op de 5e muur is er na tel 32
een brug en restart van 2 tellen
01 RV stap opzij
02 LV ¼ draai linksom, stap opzij (12.00)