Don’t Break This Heart
Choreograaf : Mawayani (Maart 2012)
Soort d
ans : 4 muurs linedans
Niveau : 
Easy Intermediate
Tellen : 64
Intro: Start op het woord 'Heart'

Home
Muziek :
Don’t Break This Heart
Artiest :
Jack Jersey
Tempo : 128 BPM

Koop muziek: iTunes

Openen/Opslaan als
PDF bestand

 

CHASSE, TOUCH, ½ TURN L, ROCKING CHAIR
01 RV stap opzij
&  LV sluit aan
02 RV stap opzij
03 LV tik achter RV
04 RV+LV ½ draai linksom
05 RV stap voor
06 LV gewicht terug
07 RV stap achter
08 LV gewicht terug

SHUFFLE, SHUFFLE ½ R, ROCKSTEP BWD,
DIAGONAL STEP, LOCK

01 RV stap voor
&  LV sluit aan
02 RV stap voor
03 LV stap ¼ draai rechtsom, stap opzij
0& RV sluit aan
04 LV stap ¼ draai rechtsom, stap achter
05 RV rock achter
06 LV gewicht terug
07 RV stap diagonaal rechtsvoor
08 LV lock achter RV

DIAGONAL LOCKSTEP, DIAGONAL LOCKSTEP,
ROCKSTEP FWD, ROCKSTEP ¼ TURN R

01 RV stap diagonaal rechtsvoor
&  LV lock achter RV
02 RV stap diagonaal rechtsvoor
03 LV stap diagonaal linksvoor
&  RV lock achter LV
04 LV stap diagonaal linksvoor
05 RV rock voor
06 LV gewicht terug
07 RV rock ¼ draai rechtsom, stap opzij
08 LV gewicht terug

CROSS BEHIND, SIDE, CROSS SHUFFLE,
SIDEROCK, BEHIND, SIDE, CROSS

01 RV kruis achter LV
02 LV stap opzij
03 RV kruis over LV
&  LV stap opzij
04 RV kruis over LV
05 LV rock opzij
06 RV gewicht terug
07 LV kruis achter RV
&  RV stap opzij
08 LV kruis over RV

MONTEREY TURN ¼ R, MONTEREY TURN ¼ R
01 RV tik opzij
02 ¼ draai rechtsom, RV sluit naast LV
03 LV tik opzij
04 LV sluit naast RV
05 RV tik opzij
06 ¼ draai rechtom, RV sluit naast LV
07 LV tik opzij
08 LV sluit naast RV

STEP, HOLD & CLOSE, STEP, STEP,
ROCKSTEP FWD, ½ TURN R, SCUFF

01 RV stap voor
02 rust
&  LV sluit naast RV
03 RV stap voor
04 LV stap voor
05 RV rock voor
06 LV gewicht terug
07 RV ½ draai rechtsom, stap voor
08 LV scuff

STEP, TOUCH, STEP BWD, ½ TURN L,
STEP, TOUCH, STEP BWD, ½ TURN R

01 LV stap voor
02 RV tik teen achter
03 RV stap achter
04 LV ½ draai linksom, stap voor
05 RV stap voor
06 LV tik teen achter
07 LV stap achter
08 RV ½ draai rechtsom, stap voor

STEP, HOLD & CLOSE, STEP,
STEP, ROCK FWD, CLOSE, CLAP

01 LV stap voor
02 rust
& RV sluit naast LV
03 LV stap voor
04 RV stap voor
05 LV rock voor
06 RV gewicht terug
07 LV sluit naast RV
08 klap
Begin opnieuw


Einde:
Dans tot en met tel 4 van blok 6
Voeg toe:
05 RV rock voor
06 LV gewicht terug
07 RV ¼ draai rechtsom, stap opzij
08 LV gewicht terug
01 RV tik naast LV