Donegal Waltz
Choreografie : Vincent Versteegh (Maart 2015)
Soort dans : 2 muurs linedans
Niveau : 
Intermediate
Tellen : 96
Intro: 24 tellen vanaf de beat

Home
Muziek : Home To Donegal
Artiest : Lisa McHugh
Dansvideo
Openen als
PDF bestand

 

Fwd, Side Rock Recover (x2)
1 LV stap voor
2 RV rock opzij
3 LV gewicht terug
4 RV stap voor
5 LV rock opzij
6 RV gewicht terug

Fwd, Slow Kick Fwd, Back,
½ Turn Left Fwd, Fwd

1 LV stap voor [12]
2-3 RV kick langzaam voor
4 RV stap achter
5 LV draai ½ linksom, stap voor
6 RV stap voor

Fwd, ½ Turn L Back, Back, Basic Back

1 LV stap voor
2 RV ½ linksom, stap achter
3 LV stap achter
4 RV stap achter
5 LV stap naast
6 RV stap naast [12]

Twinkle, Twinkle ½ Turn R

1 LV kruis over
2 RV stap opzij
3 LV stap naast
4 RV kruis over
5 LV ¼ rechtsom, stap achter
6 RV ¼ rechtsom, stap opzij [6]

Fwd, Sweep, Cross, Side, Behind

1 LV stap voor
2-3 RV sweep voor
4 RV kruis over
5 LV stap opzij
6 RV kruis achter

¼ Turn L Fwd, Sweep, Cross, Side, Behind

1 LV ¼ linksom, stap voor
2-3 RV sweep voor
4 RV kruis over
5 LV stap opzij
6 RV kruis achter [3]

Side, Sway L R

1-3 LV stap opzij, sway links
4-6 RV gewicht terug, sway rechts

Twinkle ¼ Turn L, Full Turn Right Fwd

1 LV kruis over
2 RV ¼ linksom, stap achter
3 LV stap naast
4 RV stap voor
5 LV ½ rechtsom, stap achter
6 RV ½ rechtsom, stap voor [12]

Across, Point, Hold, Behind, Point, Hold

1 LV kruis voor
2 RV tik opzij
3 rust
4 RV kruis achter
5 LV tik opzij
6 rust

Sailor x 2
1 LV kruis achter
2 RV stap naast
3 LV stap opzij
4 RV kruis achter
5 LV stap naast
6 RV stap opzij

Twinkle ½ Turn L, Twinkle

1 LV kruis over
2 RV ¼ linksom, stap achter
3 LV ¼ linksom, stap opzij
4 RV kruis over
5 LV stap opzij
6 RV stap naast [6]

Twinkle ½ Turn L, Twinkle

1 LV kruis over
2 RV ¼ linksom, stap achter
3 LV ¼ linksom, stap opzij
4 RV kruis over
5 LV stap opzij
6 RV stap naast [12]

Basic Fwd, Basic Back

1 LV stap voor
2 RV sluit
3 LV naast
4 RV stap achter
5 LV sluit
6 RV stap naast

Fwd ½ Turn L, Basic Back

1 LV stap voor
2 RV ¼ linksom, stap naast
3 LV ¼ linksom, stap naast
4 RV stap achter
5 LV stap naast
6 RV stap naast [6]

Fwd, Slow Kick, Cross, Back, Side

1 LV stap voor
2-3 RV kick langzaam voor
4 RV kruis over
5 LV stap achter
6 RV stap opzij

Fwd, Slow Kick, Cross, Back, Side

1 LV stap voor
2-3 RV kick langzaam voor
4 RV kruis over
5 LV stap achter
6 RV stap opzij
Begin opnieuw

Restart:

Dans de 5e muur t/m tel 48 (tel 6
van het 8e blok) en begin opnieuw [12].

Ending:

In de 6e muur wordt de muziek iets langzamer.
Pas het danstempo daarop aan en dans door
t/m tel 72 (tel 6 van het 12e blok)
en eindig met: 1 LV kruis over [12]