Disappearing Tail Lights
Choreograaf : Alison Biggs & Peter Metelnick
                    (Juli 2012)

Soort d
ans : 4 muurs linedans
Niveau : 
Beginner
Tellen : 32
Intro: 16 tellen, start op 'Tail Lights'

Home
Muziek :
Disappearing Tail Lights
Artiest : Gord Bamford

Tempo : 102 BPM

Video
Openen/Opslaan als
PDF bestand

 

R side, L together, R side shuffle,
L cross rock/recover, chasse ¼ L

01 RV stap opzij
02 LV stap naast RV
03 RV stap opzij
&  LV stap naast RV
04 RV stap opzij
05 LV stap/Rock gekruist voor RV
06 RV gewicht terug
07 LV stap opzij
&  RV stap naast LV
08 LV 1/4 draai linksom, stap voor (09.00)
*Restartpunt


R fwd, ¼ L pivot turn, R cross shuffle,
L side rock/recover, L behind-side-cross

01 RV stap voor
02 RV+LV 1/4 pivot turn linksom (06.00)
03 RV stap gekruist voor LV
&  LV stap opzij
04 RV stap gekruist voor LV
05 LV stap/rock opzij
06 RV gewicht terug
07 LV stap gekruist achter RV
&  RV stap opzij
08 LV stap gekruist voor RV

R side, L together, R fwd shuffle,
L fwd rock/recover, ½ L shuffle

01 RV stap opzij
02 LV stap naast RV
03 RV stap voor
&  LV stap naast RV
04 RV stap voor
05 LV stap/rock voor
06 RV gewicht terug
07 LV 1/2 draai linksom, stap voor
& RV stap naast LV
08 LV stap voor (12.00)

Walk/turn fwd 2, R fwd shuffle, L fwd rock/recover,
¼ L coaster cross (turning coaster)

01 RV stap voor
02 LV stap voor
*optie:
01 RV 1/2 draai linksom, stap achter
02 LV 1/2 draai linksom, stap voor

03 RV stap voor
&  LV stap naast RV
04 RV stap voor
05 LV stap/rock voor
06 RV gewicht terug
07 LV 1/4 draai linksom, stap achter
&  RV stap naast LV
08 LV stap gekruist voor RV (09.00)
Begin opnieuw


Tag/Restarts:

Dans op muur 6 en muur 10 de eerste 8 tellen
en voeg de volgende 4 tellen toe:
01 RV stap voor
02 RV+LV 1/4 pivot turn linksom
03 RV tik naast LV
04 Rust
*  De eerste keer is op muur 6 (09.00 uur)
    en je begint opnieuw op 03.00 uur
**De tweede keer is op muur 10 (06.00 uur)
    en je begint opnieuw op 12.00 uur


Eind:

Doe de dans t/m tel 26, stap voor op RV en
zwaai de armen opzij