Busking Balladeer
Choreograaf : Karen Kennedy (Sept. 2014)
Soort dans : 4 muurs linedans
Niveau : Improver

Tellen : 32

Intro: Start op zang
Vertaling: All Country

Home
Muziek : Busking Balladeer

Artiest : Derek Ryan

Tempo : 95/190 BPM (Two Step)
Dansvideo
Openen als
PDF bestand

 
RIGHT LOCK, LEFT LOCK,
RIGHT MAMBO, LEFT COASTER

1 RV stap voor
& LV lock achter RV
2 RV stap voor
3 LV stap voor
& RV lock achter LV
4 LV stap voor
5 RV rock voor
& LV gewicht terug
6 RV stap naast V
7 LV stap achter
& RV stap naast LV
8 LV stap voor*
*Tag in de 3e muur


RIGHT MAMBO WITH ½ TURN RIGHT,
¾ PIVOT, SIDE, RIGHT SAILOR,
LEFT SAILOR WITH ½ TURN

1 RV rock voor
& LV gewicht terug
2 RV 1/2 draai rechtsom, stap voor (06.00)
3 LV stap voor
& LV+RV 3/4 pivot trun rechtsom (03.00)
4 LV stap opzij
5 RV stap gekruist achter LV
& LV stap opzij
6 RV stap opzij
7 LV stap 1/2 draai linksom achter RV (09.00)
& RV stap opzij
8 LV stap opzij

RIGHT CHASSE,
CROSS MAMBO TURNING ¼ LEFT,
½ TURNING SHUFFLE X2

1 RV stap opzij
& L

V stap naast RV
2 RV stap opzij
3 LV rock gekruist voor RV
& RV gewicht terug
4 LV 1/4 draai linksom, stap voor (06.00)
5&6 1/2 shuffle turn linksom R,L,R (12.00)
7&8 1/2 shuffle turn linksom L,R,L (06.00)


¼ TURNING RIGHT RUMBA BOX,
RIGHT MAMBO WITH ½ TURN,
½ PIVOT, STEP

1 RV stap opzij
& LV stap naast RV
2 RV stap achter
3 LV 1/4 draai linksom, stap opzij (03.00)
& RV stap naast LV
4 LV stap voor
5 RV rock voor
& LV gewicht terug
6 RV 1/2 draai rechtsom, stap voor (09.00)
7 LV stap voor
& LV+RV 1/2 pivot turn rechtsom (03.00)
8 LV stap voor*
*Tag in de 6e muur

Begin opnieuw

Tags:
In muur 3 is de tag na het eerste blokje (06.00)

In muur 6 is de tag na het laatse blokje (03.00)

Tag: SYNCOPATED ROCKING CHAIR
1 RV rock voor
& LV gewicht terug
2 RV rock achter
& LV gewicht terug

Einde:

Om op de beginmuur te eindigen wijzig je
in het 2e blokje de 1/2 sailor in een 1/4 sailor