Blue Crying Eyes
Choreograaf : John Warnars  (April 2012)
Soort d
ans : 2 muurs linedans
Niveau : 
Beginner/Intermediate
Tellen : 32
Intro: 16 tellen

Home
Muziek :
Blue Eyes Crying In The Rain
Artiest :
Ray Dylan
Tempo : 88 BPM

Video
Openen/Opslaan als
PDF bestand

 

R SIDE STEP, L SAILOR STEP, R SAILOR CROSS,
HIP SWAYS L+R, SIDE SHUFFLE ¼ TURN R

01 RV stap naar rechts opzij
02 LV stap gekruist achter RV
&  RV stap naar rechts opzij
03 LV stap naar links opzij
04 RV stap gekruist achter LV
&  LV stap naar links opzij
05 RV stap gekruist over LV
06 LV stap\rock naar links opzij en duw heup links
07 RV gewicht terug op RV en duw heup rechts
08 LV stap naar links opzij
&  RV stap\sluit naast LV
01 LV stap met ¼ draai rechtsom achter (3)

R COASTER STEP, L LOCK STEP FWD,
R MAMBO STEP, ½ SHUFFLE TURN L

02 RV stap naar achter
&  LV stap\sluit naast RV
03 RV stap naar voor
04 LV stap naar voor
&  RV stap gekruist achter LV
05 LV stap naar voor
06 RV stap\rock naar voor
&  LV gewicht terug op LV
07 RV stap naar achter
08 LV stap met ¼ draai linksom opzij (12)
&  RV stap\sluit naast LV
01 LV stap met ¼ draai linksom voor (9)

R SCISSOR STEP, L SIDE SHUFFLE,
CROSS ROCK BACK, RECOVER,
¼ TURN L LOCK STEP BACK

02 RV stap naar rechts opzij
&  LV stap\sluit naast RV
03 RV stap gekruist over LV
04 LV stap naar links opzij
&  RV stap\sluit naast LV
05 LV stap naar links opzij
06 RV stap\rock gekruist achter LV
07 LV gewicht terug op LV
08 RV stap met ¼ draai linksom achter (6)
&  LV stap gekruist voor RV
01 RV stap naar achter

 
FULL RUMBA BOX, SIDE SHUFFLE ¼ TURN L,
STEP FWD, ¾ PIVOT TURN L

02 LV stap naar links opzij
&  RV stap\sluit naast LV
03 LV stap naar voor
04 RV stap naar rechts opzij
& LV stap\sluit naast RV
05 RV stap naar achter
06 LV stap naar links opzij
&  RV stap\sluit naast LV
07 LV stap met ¼ draai linksom voor (3)
08 RV stap naar voor
&  LV+RV maak een ¾ draai linksom (6)
01 RV begin opnieuw (stap naar rechts opzij)
Optie tel 8 & 1:
08 RV stap\rock naar voor
& LV gewicht terug op LV
01 RV stap met ¼ draai rechtsom opzij (6)

Einde dans:

Dans de 9de muur (6) tot en met tel 5
van het 4de blok,
02 LV stap naar links opzij
& RV stap\sluit naast LV
03 LV stap naar voor
04 RV stap naar voor
& LV+RV maak een ½ draai linksom (12)
05 RV stap\sluit naast LV