Better Times
Choreograaf : Pat Stott & Vikki Morris (Nov. 2013)
Soort dans : 4 muurs linedans
Niveau : Improver

Tellen : 32

Intro: 43 tellen. Start op zang
Vertaling: Gerrie van Ast

Home
Muziek : Better Times A Comin’

Artiest : Derek Ryan

Tempo : 110 BPM

Video
Openen als
PDF bestand

 

Right Heel Hitch x2, Right Behind Left Side
Cross Right, Left Heel Hitch x2, Left Behind
Right Side Cross Left

1 RV Tik hiel schuin voor
& RV Hitch en klap hand op knie
2 RV Tik hiel schuin voor
& RV Hitch en klap hand op knie
3 RV Stap gekruist achter LV
& LV Stap opzij
4 RV Stap gekruist over LV
5 LV Tik hiel schuin voor
& LV Hitch en klap hand op knie
6 LV Tik hiel schuin voor
& RV Hitch en klap hand op knie
7 LV Stap gekruist achter RV
& RV Stap opzij
8 LV Stap gekruist over RV

Chasse ¼ Right, Step ¼ Pivot Right,
Left Cross & Left Heel Dig,
Right Heel Dig & Left Stomp

1 RV Stap opzij
& LV Stap naast RV
2 RV ¼ Rechtsom en stap voor (3uur)
3 LV Stap voor
4 LV+RV ¼ Rechtsom (6uur)
5 LV Stap gekruist over RV
& RV Stap iets naar achter
6 LV Tik hiel naar voor
& LV Stap naast RV
7 RV Tik hiel voor
& RV Stap naast LV
8 LV Stomp voor *
*Tag & Restart muur 5

Chasse Right, Left Cross Rock Recover,
Chasse ¼ Left, Left Full Turn Forward

1 RV Stap opzij

& LV stap naast RV
2 RV Stap opzij
3 LV Rock gekruist over RV
4 RV Gewicht terug op RV
5 LV Stap opzij
& RV Stap naast LV
6 LV ¼ Linksom en stap voor (3uur)
7 RV ½ Linksom en stap achter (9uur)
8 LV ½ Linksom en stap voor (3uur)

Right Mambo, Hitch Back Left,
Hitch Back Right, Left Coaster Step,
Scuff Stomp Heels Splits

1 RV Rock voor
& LV Gewicht terug op LV
2 RV Stap achter
& LV Hitch
3 LV Stap achter
& RV Hitch
4 RV Stap achter
5 LV Stap achter
& RV Stap naast LV

6 LV Stap voor
& RV Scuf voor
7 RV Stomp opzij
& RV+LV Draai hielen naar buiten
8 RV+LV Draai hielen terug (gew op LV)
Begin opnieuw


Brug: Aan het einde van muur 2
          en na 16 tel in muur 5
1 RV Stomp voor (6uur)

& Klap handen
2 LV Stomp voor
& Klap handen