A-Huh-Huh
Choreograaf : Norman Gifford (Maart 2014)
Soort dans : 4 muurs linedans
Niveau : Beginner

Tellen : 32

Intro: 16 tellen
Vertaling: All Country

Home
Muziek : Good Luck Charm

Artiest : Elvis Presley

Tempo : 120 BPM

Dansvideo

Openen als
PDF bestand

Koop muziek iTunes: Good Luck Charm - Elvis: 30 #1 Hits

 

Walk, walk, kick, back,
back, touch, step, brush

1 LV stap voor
2 RV stap voor
3 LV kick voor
4 LV stap achter
5 RV stap achter
6 LV tik teen achter
7 LV stap voor
8 RV brush

Walk, walk, kick, back,
back, touch, step, brush

1 RV stap voor
2 LV stap voor
3 RV kick voor
4 RV stap achter
5 LV stap achter
6 RV tik teen achter
7 RV stap voor
8 LV brush*
*Ending


Rock forward, replace turning ¼ left,
step side, sweep, crossover, step side,
step back, sweep)

1 LV rock voor
2 RV 1/4 draai linksom, gewicht terug (9.00)
3 LV stap opzij
4 RV zwaai/sweep voor LV
5 RV stap gekruist voor LV
6 LV stap opzij
7 RV stap achter
8 LV zwaai/sweep naar achter

Step behind, step side, step forward,
pause, pivot-turn ½ left, pause

1 LV stap achter RV
2 RV stap opzij
3 LV stap voor
4 Rust
5 RV stap voor
6 RV+LV 1/2 pivot turn linksom (3.00)
7 RV stap voor
8 Rust
Begin opnieuw


TAG:
Na de 2e (6.00), 5e (6.00) en 9e (9.00)
muur is er een brug van 8 tellen
Jazz-boxes with ¼ turn each

1 LV stap voor
2 RV stap gekruist voor LV
3 LV stap achter
4 RV 1/4 draai rechtsom, stap opzij
5 LV stap voor
6 RV stap gekruist voor LV
7 LV stap achter
8 RV 1/4 draai rechtsom, stap opzij

Einde:
Om de dans te eindigen doe je, als de
muziek eindigt, na het 2e blokje de
volgende 6 tellen.
Rock forward, replace turning ¼ left,
step side, sweep, crossover,
step side, pose

1 LV rock voor
2 RV 1/4 draai linksom, gewicht terug (12.00)
3 LV stap opzij
4 RV zwaai/sweep voor RV
5 RV stap gekruist voor LV
6 LV stap opzij en pose