A Good Place For Love!
Choreograaf : Jan Wyllie (Maart 2013)
Soort dans : 2 muurs linedans
Niveau : Improver

Tellen : 36

Intro: 16 tellen
Vertaling: All Country

Home
Muziek : Good Place For Love

Artiest : Doug Bruce

Tempo : 100 BPM

Video
Openen als
PDF bestand

 

Heel Strut x 2, Syncopated Rocking Chair,
Heel Strut x 2, Side Rock, Stomp

1 RV stap op hak voor
& RV zet teen neer
2 LV stap op hak voor
& LV zet teen neer
3 RV rock voor
& LV gewicht terug
4 RV rock achter
& LV gewicht teru
5 RV stap op hak voor
& RV zet teen neer
6 LV stap op hak voor
& LV zet teen neer
7 RV rock opzij
& LV gewicht terug
8 RV stamp naast LV*
* Restartpunt muur 4


Forward Rock, Step, Shuffle 1/2 Turn,
Step, Tap, Back, Heel, Step, Scuff, Stomp

1 LV rock voor
& RV gewicht terug
2 LV stap achter
3 RV 1/4 draai rechtsom, stap opzij
& LV stap naast RV
4 RV 1/4 draai rechtsom, stap voor
5 LV stap voor
& RV tik teen achter LV
6 RV stap achter
& LV tik hak voor
7 LV stap voor
& RV scuff
8 RV stamp naast LV*
* Restartpunt muur 6

Side Together 1/4 Turn, Forward Rock,
Back, 1/4 Turn Together Step, Lock Step

1 RV stap opzij
& LV stap naast RV
2 RV 1/4 draai rechtsom, stap voor
3 LV rock voor
& RV gewicht terug
4 LV stap achter
5 RV 1/4 draai rechtsom, stap opzij
& LV stap naast RV
6 RV stap voor
7 LV stap voor
& RV stap gekruist achter LV
8 LV stap voor

Charleston Step, Toe Heel Cross x 2

1 RV sweep/tik teen voor
& Rust
2 RV sweep/stap achter
3 LV sweep/tik teen achter
& Rust
4 LV sweep/stap voor
5 RV tik teen naast LV
& RV tik hak naast LV
6 RV stap gekruist voor LV
7 LV tik teen naast RV
& LV tik hak naast RV
8 LV stap gekruist voor RV*
* Restartpunt muur 2 en 5


Coaster Step, Back, 1/2 Turn, Together

1 RV stap achter
& LV stap naast RV
2 RV stap voor
3 LV stap achter
& RV 1/2 draai rechtsom, stap voor
4 LV stap naast RV
Begin opnieuw


Restarts:
Er zijn 4 duidelijk in de muziek te horen restarts.
Deze zijn in de 2e, 4e, 5e, en 6e muur.