1976
Choreograaf : Larry Schmidt
Soort Dans : 4 muurs line dans
Niveau : 2
Tellen : 48
Begin de dans na 16 tellen
(2 tellen voor de zang begint)


Lock step 2x, step-turn-stomp, hold

01 RV stap voor
 &  LV lock achter RV
02 RV stap voor
03 LV stap voor
 &  RV lock achter LV
04 LV stap voor
05 RV stap voor
06 RV+LV ½ pivot turn linksom
07 RV stomp voor
08 Rust


Lock step 2x, step-turn-stomp, hold

01 LV stap voor
 &  RV lock achter LV
02 LV stap voor
03 RV stap voor
 &  LV lock achter RV
04 RV stap voor
05 LV stap voor
06 RV+LV ½ pivot turn rechtsom
07 LV stomp voor
08 Rust

Vine right, rolling left turn, chassè
01 RV stap opzij
02 LV stap gekruist achter RV
03 RV stap opzij
04 LV scuff
05 LV stap voor, draai ½ linksom
06 RV stap achter, draai ½ linksom
07 LV stap opzij
 &  RV sluit aan
08 LV stap opzij

Cross, ¼ turn R, coaster, rocking chair
01 RV stap gekruist voor LV
02 LV ¼ draai rechtsom, stap achter
03 RV stap achter
 &  LV sluit aan
04 RV stap voor
05 LV rock voor
06 RV gewicht terug
07 LV rock achter
08 RV gewicht terug


Vertaling :
All Country
Muziek : 1976
Artiest : Alan Jackson (CD: Good Time)
Tempo : 125 bpm
Video

Stepsheet openen als PDF bestand

Left diagonal vine with scuff,
Right diagonal vine with scuff,

01 LV stap schuin linksvoor
02 RV stap gekruist achter LV
03 LV stap schuin linksvoor
04 RV scuff
05 RV stap schuin rechtsvoor
06 LV stap gekruist achter RV
07 RV stap schuin rechtsvoor
08 LV scuff


Step, ½ pivot turn R, ½ turning shuffle,
Back rock, walk, walk

01 LV stap voor
02 RV+LV ½ pivot turn rechtsom
03 LV ¼ draai rechtsom, stap opzij
 &  RV sluit aan
04 LV ¼ draai rechtsom, stap achter
05 RV rock achter
06 LV gewicht terug
07 RV stap voor
08 LV stap voor
Begin Opnieuw

Restart/Tag:

Op de 3e en 7e muur, dans t/m tel 28
(back coaster) en doe de volgende pasjes:

01 LV rock voor
02 RV gewicht terug
03 LV stap achter
 &  RV sluit aan
04 LV stap voor
Begin hierna de dans weer opnieuw.

Eind:
Aan het eind gaat de muziek langzamer.
Dans op hetzelfde tempo door en eindig
Met extra looppasjes