Why Walk When You Can Fly    (Dec. 2018)
Choreografie : Alison Biggs & Peter Metelnick
Soort dans : 4 muurs lijndans
Niveau : Improver

Tellen : 64
Intro : 32 tellen, start op zang

Vertaling : All Country
Muziek : Why Walk When You Can Fly

Artiest : Nathan Carter

Tempo : 166 BPM

Dansvideo
Stepsheet openen als PDF bestand

 

[1-8] R cross rock/recover,
R side rock/recover, weave L 4

1 RV rock gekruist voor LV
2 LV gewicht terug
3 RV rock opzij
4 LV gewicht terug
5 RV stap gekruist voor LV
6 LV stap opzij
7 RV stap gekruist achter LV
8 LV stap opzij

[9-16] R cross step, 1/2 R hinge turn,
L cross step, R side rock/recover,
R back rock/recover

1 RV stap gekruist voor LV
2 LV 1/4 draai rechtsom, stap achter (03.00)
3 RV 1/4 draai rechtsom, stap opzij (06.00)
4 LV stap gekruist voor RV
5 RV rock opzij
6 LV gewicht terug
7 RV rock achter
8 LV gewicht terug

[17-24] R back box, hold,
L fwd box, brush

1 RV stap opzij
2 LV stap naast RV
3 RV stap achter
4 Rust
5 LV stap opzij
6 RV stap naast LV
7 LV voor
8 RV brush

[25-32] R fwd lock step, hold, L fwd,
1/4 R pivot turn, L cross step, hold

1 RV stap voor
2 LV lock achter RV
3 RV stap voor
4 Rust
5 LV stap voor
6 LV+RV 1/4 pivot turn rechtsom (09.00)
7 LV stap gekruist voor RV
8 Rust

[33-40] R side strut, weave R 2,
L cross strut, R side, L tog

1 RV stap op teen opzij
2 RV zet hak neer
3 LV stap gekruist voor RV
4 RV stap opzij
5 LV stap op teen gekruist voor RV
6 LV zet hak neer
7 RV stap opzij
8 LV stap naast RV
Note: draai lichaam diagonaal rechts
bij deze 8 tellen.


[41-48] R side, hold, L back  rock/rec.,
vine L with 1/4 L & brush

1 RV stap opzij
2 Rust
3 LV rock achter
4 RV gewicht terug
5 LV stap opzij
6 RV stap gekruist achter LV
7 LV 1/4 draai linksom, stap voor (06.00)
8 RV brush

[49-56] R rocking chair, R fwd,
1/2 L pivot turn, R forward, hold

1 RV rock voor
2 LV gewicht terug
3 RV rock achter
4 LV gewicht terug
5 RV stap voor
6 RV+LV 1/2 pivot turn linksom (12.00)
7 RV stap voor
8 Rust

[57-64] L fwd, 1/4 R pivot turn,
L forward, hold, R fwd,
1/4 L pivot turn, R fwd, 1/4 L pivot turn

1 LV stap voor
2 LV+RV 1/4 pivot turn rechtsom (03.00)
3 LV stap voor
4 Rust
5 RV stap voor
6 RV+LV 1/2 pivot turn linksom (06.00)

7 RV stap voor
8 RV+LV 1/2 pivot turn linksom (09.00)
Begin opnieuw


Einde:
Dans de 8e muur t/m tel 7 van het 1e blokje.
Doe daarna:
LV 1/4 draai linksom, stap voor
RV stap voor
Rust


ŠAll Country