Wasteland (Maart 2022)
Choreografie : Ria Vos
Soort dans : 2 muurs lijndans
Niveau : High Intermediate NC2

Tellen : 24
Intro : 8 tellen

Vertaling : All Country
Muziek : Ghost Town

Artiest : Benson Boone

Tempo : 174 BPM

Dansvideo
Stepsheet openen als PDF bestand

Sequence : 24, 24, 24, 24, Tag1, Tag2, 24, 24, Tag1, Tag1

SIDE, BEHIND, 1/4 R, STEP PIVOT 1/2 R, STEP
FWD, FULL TURN L w/SWEEP, CROSS, SIDE,
1/8 R REVERSE ROCKING CHAIR, STEP BACK
w/DRAG

1 RV stap opzij
2 LV kruis achter
& RV 1/4 draai rechtsom, stap voor
3 LV stap voor
& 1/2 pivot draai rechtsom
4 LV stap voor
& RV 1/2 draai linksom, stap achter
5 LV stap voor, RV sweep
6 RV kruis voor
& LV stap opzij
7 RV 1/8 draai rechtsom, rock achter
& LV gewicht terug
8 RV rock voor
& LV gewicht terug
1 RV grote stap achter, LV sleep bij

BACK, 1/8 R SIDE, 1/8 R WALK FWD L-R, STEP
PIVOT 1/2 R, STEO FWD w/KICK, BACK ROCK,
1/8 L SIDE, 1/2 L BACK, BACK ROCK

2 LV stap achter
& RV 1/8 rechtsom, stap opzij
3 LV 1/8 rechtsom, stap voor
& RV stap voor
4 LV stap voor
& 1/2 pivot draai rechtsom
5 LV stap voor, RV kick voor
6 RV rock achter
& LV gewicht terug
7 RV 1/8 draai linksom, stap opzij
& LV 1/8 draai linksom, stap achter
8 RV rock achter
& LV gewicht terug

STEP FWD w/PENCIL TURN 5/8 R, 'RUN' FWD
L-R, STEP FWD w/PENCIL TURN 3/4 L, 'RUN'
FWD R-L, ROCK FWD, 'RUN' BACK R-L, 1/4 R
SIDE w/POINT, FULL SPIN TURN L

1 RV stap voor, draai 5/8 rechtsom
LV sweep en breng naast RV
2 LV 'ren' voor
& RV 'ren' voor
3 LV stap voor, draai 3/4 linksom
RV sweep en breng naast LV
4 RV 'ren' voor
& LV 'ren' voor
5 RV rock voor
& LV gewicht terug
6 RV 'ren' achter
& LV 'ren' achter
7 RV 1/4 draai rechtsom, stap opzij
LV tik opzij
8 breng gewicht op LV, duw af op RV
en draai hele draai linksom op LV

TAG1:
Na de 4e muur en 2x na de 6e muur(12:00)
LUNGE R, FULL TURN R, LUNG L, FULL TURN
L, BASIC NC R, BASIC NC L

1 RV lunge opzij
2 LV gewicht terug
& RV 1/2 draai rechtsom, stap opzij
3 LV 1/2 draai rechtsom, lunge opzij
4 RV gewicht terug
& LV 1/2 draai linksom, stap opzij
5 RV 1/2 draai linksom, stap opzij
6 LV stap achter RV
& RV kruis voor
7 LV stap opzij
8 RV stap achter LV
& LV kruis voor

TAG2:

Na Tag1 van de 4e muur (12:00)
STEP FWD, WEAVE R w/SWEEP, BEHIND,
SIDE, STEP PIVOT 1/2 R, STEP FWD, STEP
PIVOT 1/2 L

1 RV stap voor, LV sweep
2 LV kruis voor
& RV stap opzij
3 LV kruis achter, RV sweep
4 RV kruis achter
& LV stap opzij
5 RV stap voor
6 LV stap voor
& pivot 1/2 draai rechtsom
7 LV stap voor
8 RV stap voor
& pivot 1/2 draai linksom

EINDE:
Je eindigt met 2x Tag1.. de 2e keer je
Tag1 danst vervang je tel 7-8 door:
7 LV grote stap opzij
8 RV sluit, buig knie en kijk omlaag


All Country