Trickle Trickle (Februari 2021)
Choreografie : Marian v/d Heijden & Miko Yamamoto
Soort dans : 4 muurs lijndans
Niveau : Beginner

Tellen : 32
Intro : 32 tellen

Vertaling : All Country
Muziek : Trickle Trickle

Artiest : the Video’s

Tempo : 177 BPM

Dansvideo
Stepsheet openen als PDF bestand

 

Sec. 1: Toe strut R L, rocking chair (2x)
1 & RV tik teen voor – zet voet neer
2 & LV tik teen voor – zet voet neer
3 & RV rock voor – terug op LV
4 & RV rock achter – terug op LV
5 & RV tik teen voor – zet voet neer
6 & LV tik teen voor – zet voet neer
7 & RV rock voor – terug op LV
8 & RV rock achter – terug op LV

Sec. 2: Step fwd, pivot 1/2 turn L, step fwd,
Pivot Ό turn L, jazzbox 1/4 R

1 – 2 RV stap voor – RV+LV draai 1/2L
3 – 4 RV stap voor – RV+LV draai 1/4L
5 – 6 RV kruis over – LV stap achter
7 – 8 RV stap Ό R opzij – LV stap voor

Sec. 3: Traveling R: toe, heel,
toe-heel-toe, step aside,
Traveling L: toe, heel, toe-heel-toe, close

1 Tik teen schuin naast LV (hak wijst R)
2 Tik hak schuin naast LV (teen wijst R)
3 & tik teen naast LV – tik hak naast LV
4 & tik teen naast LV – stap opzij
5 Tik teen schuin naast RV (hak wijst L)
6 Tik hak schuin naast RV (teen wijst L)
7 & tik teen naast RV – tik hak naast RV
8 & tik teen naast RV – stap naast RV
(schuif hierbij op tel 1 t/m 4 eerst naar
rechts en dan op tel 5 t/m 8 naar links)


Sec. 4: Jazzbox 1/4 R, charleston

1 – 2 RV kruis over – LV stap achter
3 – 4 RV stap 1/4 R opzij – LV stap voor
5 – 6 RV tik voor – RV stap naast LV
7 – 8 LV tik achter – LV stap naast RV
Begin opnieuw!


©
All Country