Time To Cha (Oktober 2022)
Choreografie : Daniel Whittaker
Soort dans : 2 muurs lijndans
Niveau : 
Easy Intermediate
Tellen : 64
Intro : 32 tellen, start op het woord "boy"

Vertaling : All Country
Muziek :
One, two, Cha Cha Cha (Single Version)
Artiest :
Bo Shannon
Tempo : 136 BPM

Dansvideo
Stepsheet openen als PDF bestand

 

S1: Side R, Together L, R Chasse,
Cross Rock, Recover, L Chasse

1 RV stap opzij
2 LV stap naast RV
3 RV stap opzij
& LV stap naast RV
4 RV stap opzij
5 LV rock gekruist voor RV
6 RV gewicht terug
7 LV stap opzij
& RV stap naast LV
8 LV stap opzij

S2: Weave L, Cross Rock, Recover,
Chasse 1/4 R

1 RV stap gekruist voor LV
2 LV stap opzij
3 RV stap gekruist achter LV
4 LV stap opzij
5 RV rock gekruist voor LV
6 LV gewicht terug
7 RV stap opzij
& LV stap naast RV
8 RV 1/4 draai rechtsom, stap voor (3)

S3: Rock Fwd, Recover, Shuffle 1/2 Turn L,
Rock Fwd, Recover, Shuffle 1/2 Turn R (optional arms: see *note below)

1 LV rock voor
2 RV gewicht terug
3 LV 1/4 draai linksom, stap opzij (12)
& RV stap naast LV
4 LV 1/4 draai linksom, stap voor (9)
5 RV rock voor
6 LV gewicht terug
7 RV 1/4 draai rechtsom, stap opzij (12)
& LV stap naast RV
8 RV 1/4 draai rechtsom, stap voor (3)

S4: Step L, Pivot 1/4 R, Cross Back Side,
Touch R Forward, Touch R Side,
Step R Behind,Side L

1 LV stap voor
2 LV+RV 1/4 pivot turn rechtsom (6)
3 LV stap gekruist voor RV
& RV stap achter
4 LV stap opzij
5 RV tik tenen voor
6 RV tik tenen opzij
7 RV stap gekruist achter LV
8 LV stap diagonaal links opzij (4.30)*
*Restartpunt 3e muur (Draai naar 6 uur)

S5: Forward Rock, Recover, R Coaster,
Step L, Pivot 1/4 R, Step L, Pivot 3/8 R

1 RV rock voor (4.30)
2 LV gewicht terug
3 RV stap achter
& LV stap naast RV
4 RV stap voor
5 LV stap voor
6 LV+RV 1/4 pivot turn rechtsom (7.30)
7 LV stap voor
8 LV+RV 3/8 pivot turn rechtsom (12)


S6: Cross Back & Cross Side,
Rock Back, Recover, R Kick Ball Cross

1 LV stap gekruist voor RV
2 RV stap achter
& LV stap opzij
3 RV stap gekruist voor LV
4 LV stap opzij
5 RV rock achter
6 LV gewicht terug
7 RV kick diagonaal rechts voor
& RV stap naast LV
8 LV stap gekruist voor RV

S7: Figure of 8 With 1/4 L
1 RV stap opzij
2 LV stap gekruist achter RV
3 RV 1/4 draai rechtsom, stap voor (3)
4 LV stap voor
5 LV+RV 3/4 pivot turn rechts om (12)
6 LV stap opzij
7 RV stap gekruist achter LV
8 LV 1/4 draai linksom, stap voor (9)

S8: R Shuffle, Step L, Pivot 1/2 R,
L Shuffle, Step R, Pivot 3/4 L

1 RV stap voor
& LV stap naast RV
2 RV stap voor
3 LV stap voor
4 LV+RV 1/2 pivot turn rechtsom (3)
5 LV stap voor
& RV stap naast LV
6 LV stap voor
7 RV stap voor
8 RV+LV 3/4 pivot turn linksom (6)
Begin opnieuw


Einde: Dans de laatste (7e) muur t.m. tel 7
van het 4e blokje en unwind op tel 8
1/2 draai rechtsom naar 12.00 uur

*Note: Optional Arms during S3.
Op tel 1 en 5: Armen omhoog tot iets boven
de schouders en handpalmen omlaag.
Op tel 2 en 6: Armen omlaag


All Country