The Worst 15 Minutes of My Life (Maart 2021)
Choreografie : Jo Boocock & Bex Roper
Soort dans : 4 muurs lijndans
Niveau : 
Beginner
Tellen : 32
Intro : 32 tellen, start op het woord "Worst"

Vertaling : All Country
Muziek :
15 Minutes
Artiest :
Rodney Atkins
Tempo : 132 BPM

Dansvideo
Stepsheet openen als PDF bestand

 

S1: Heel Grind, Rock, Recover, Repeat
1 RV rock op hak voor, draai tenen naar buiten
2 LV gewicht terug
3 RV rock achter
4 LV gewicht terug
5 RV rock op hak voor, draai tenen naar buiten
6 LV gewicht terug
7 RV rock achter
8 LV gewicht terug


S2: Step Touch, Step Touch,
Vine Right, Touch

1 RV stap diagonaal rechts voor
2 LV tik teen naast RV
3 LV stap diagonaal links voor
4 RV tik teen naast LB
5 RV stap opzij
6 LV stap gekruist achter RV
7 RV stap opzij
8 LV tik teen naast RV

S3: Vine Left into 1/4 Turn L with Scuff,
Rocking Chair

1 LV stap opzij
2 RV stap gekruist achter LV
3 LV 1/4 draai linksom, stap voor (9)
4 RV scuff
5 RV rock voor

6 LV gewicht terug
7 RV rock achter
8 LV gewicht terug

S4: Jazz Square, Heel Twists, R,C,R,C
1 RV stap gekruist voor LV
2 LV stap achter
3 RV stap opzij
4 LV stap naast RV
5 RV+LV draai hakken rechts
6 RV+LV draai hakken terug midden
7 RV+LV draai hakken rechts
8 RV+LV draai hakken terug midden
Begin opnieuw

Einde:

Dans de 8e muur t.m. tel 4 van het 2e blokje
en doe dan:
5 RV stap opzij
6 LV 1/4 draai linksom, stap achter (12)
7 RV stap voor


All Country