The Strings (Februari 2020)
Choreografie : Ria van Loock
Soort dans : 2 muurs lijndans
Niveau : Beginner

Tellen : 64
Intro : 16 tellen

All Country
Muziek : Rust On My Strings

Artiest : Dick van Altena

Tempo : 107 BPM

Dansvideo
Stepsheet openen als PDF bestand

 

S1: Side, Together, Shuffle Fwd,
Rock Fwd Recover, Shuffle 1/2 L

1 RV stap opzij
2 LV sluit
3 RV stap voor
& LV sluit aan
4 RV stap voor
5 LV rock voor
6 RV gewicht terug
7 LV 1/4 linksom, stap opzij
& RV sluit aan
8 LV 1/4 linksom, stap voor

S2: Rock Side Recover, Ext. Cross Shuffle,
Rock Side Recover Cross

1 RV rock opzij
2 LV gewicht terug
3 RV kruis over
& LV stap opzij
4 RV kruis over
& LV stap opzij
5 RV kruis over
6 LV rock opzij
7 RV gewicht terug
8 LV kruis over

S3: Figure Of Eight

1 RV stap opzij
2 LV kruis achter
3 RV 1/4 rechtsom, stap voor
4 LV stap voor
5 L+R 1/2 draai rechtsom
6 LV 1/4 rechtsom, stap opzij
7 RV kruis achter
8 LV 1/4 linksom, stap voor

S4: Pivot 1/2 L, Shuffle 1/2 L,
Full Turn L, Coaster

1 RV stap voor
2 R+L 1/2 draai linksom
3 RV 1/4 linksom, stap opzij
& LV sluit aan
4 RV 1/4 linksom, stpa achter
5 LV 1/2 linksom, stap voor
6 RV 1/2 linksom, stap achter
7 LV stap achter
& RV sluit
8 LV stap voor

S5: Fwd, Lock, Shuffle Fwd,
Rock Across Recover, Chassé 1/4 L

1 RV stap voor
2 LV lock achter
3 RV stap voor
& LV sluit aan
4 RV stap voor
5 LV rock gekruist over
6 RV gewicht terug
7 LV stap opzij
& RV sluit
8 LV 1/4 linksom, stap voor

S6: 1/4 L Rock Side Recover, Behind Side
Cross, Rock Side Recover, Cross Shuffle

1 RV 1/4 linksom, rock opzij
2 LV gewicht terug
3 RV kruis achter
& LV stap opzij
4 RV kruis over
5 LV rock opzij
6 RV gewicht terug
7 LV kruis over
& RV stap opzij
8 LV kruis over

S7: Pivot ¼ L, Cross Shuffle,
Rock Side Recover, Cross Shuffle

1 RV stap voor
2 R+L ¼ draai linksom
3 RV kruis over
& LV stap opzij
4 RV kruis over
5 LV rock opzij
6 RV gewicht terug
7 LV kruis over
& RV stap opzij
8 LV kruis over

S8: Sway x2, Chassé (x2)

1 RV stap opzij, heupen rechts
2 heupen links
3 RV stap opzij
& LV sluit
4 RV stap opzij
5 LV stap opzij, heupen links
6 heupen rechts
7 LV stap opzij
& RV sluit
8 LV stap opzij
Begin opnieuw

Restart:

Dans de 2e muur t/m tel 48
(tel 8 van het 6e blok) en begin opnieuw [3]


©
All Country