The Doghouse (Oktober 2022)
Choreografie : Arthur van Houten
Soort dans : 4 muurs lijndans
Niveau : Intermediate

Tellen : 64
Intro : 24 tellen

All Country
Muziek : The Doghouse

Artiest : Gerry Guthrie

Tempo : 182 BPM

Dansvideo
Stepsheet openen als PDF bestand

 

S1: Side, Together, Step Fwd, Scuff,
Step, Lock Step, Step, Touch back

1 RV Stap opzij
2 LV Zet naast RV
3 RV Stap voor
4 LV Scuff
5 LV Stap voor
6 RV Lock achter LV
7 LV Stap voor
8 RV Tik achter LV

S2: Step back Kick, Step back kick,
Step Fwd, Turn 1/4 Left, Stomp, Stomp

1 RV Stap achter, LV Kick voor
2 LV Stap naast RV
3 RV Stap achter, LV Kick voor
4 LV Stap naast RV
5 RV Stap voor
6 R+L 1/4 L-om [9]
7 RV Stamp naast LV
8 LV Stamp naast RV

S3: Rocking chair, Pivot 1/4 Left, Rock Fwd,

1 RV Rock voor
2 LV Gewicht terug
3 RV Rock achter
4 LV Gewicht terug
5 RV Stap voor
6 R+L 1/4 L-om [6]
7 RV Rock voor
8 LV Gewicht terug

S4: Step Lock Step Bwd, Hold,
Slow Coasterstep, Touch

1 RV Stap achter
2 LV Kruis voor RV
3 RV Stap achter
4 Rust
5 LV Stap achter
6 RV Zet naast LV
7 LV Stap voor *(Tag)
8 RV Tik naast LV

S5: Side, Touch, Side, Touch,
Side, Together, Step Fwd, Scuff,

1 RV Stap opzij
2 LV Tik naast RV
3 LV Stap opzij
4 RV Tik naast LV
5 RV Stap opzij
6 LV Zet naast RV
7 RV Stap voor
8 LV Scuff

S6: Step, Pivot 1/2 Right, Hold,
Step, 1/2 Left Step back,

1/2 Left Step Fwd, Step, Hold
1 LV Stap voor
2 R+L 1/2 R-om [12]
3 LV Stap voor
4 Rust
5 RV 1/2 L-om, Stap achter [6]
6 LV 1/2 L-om, Stap voor [12]
7 RV Stap voor
8 Rust

S7: Heel switches,
Step, Pivot 1/4 Right, Step Fwd, Hold

1 LV Tik hak voor
2 LV Zet naast RV
3 RV Tik hak voor
4 RV Zet naast LV
5 LV Stap voor
6 R+L R-om [3]
7 LV Stap voor
8 Rust

S8: Step, Pivot 1/2 Left, Hold,
Run, Run, Run, Touch

1 RV Stap voor
2 R+L 1/2 L-om [9]
3 RV Stap voor
4 Rust
5 LV Stap voor
6 RV Stap voor
7 LV Stap voor
8 RV Tik naast LV

Restart &Tag: in muur 2, 4, 7, 9
Dans t/m tel 7 van het 4de blokje doe daarna:
Vervang tel 8 voor een Rust-tel
1 RV Stap voor
2 Rust
3 LV Stap voor
4 Rust
5 RV Stap 1/4 r-om voor
6 LV Stap voor
7 RV Tik naast LV
8 Rust
Begin daarna opnieuw

Om op de beginmuur te eindigen
dans je t/m tel 4 v/h 2ste blokje
doe daarna een 1/2 draai L-om en stap voor.


All Country