Storm and Stone (Juni 2022)
Choreografie : Maddison Glover
Soort dans : 4 muurs lijndans
Niveau : Improver

Tellen : 32
Intro : 16 tellen, start op zang

Vertaling : All Country
Muziek :
Run
Artiest :
Storm & Stone
Tempo : 96 BPM

Dansvideo
Stepsheet openen als PDF bestand

Volgorde: A A B B A A B B A A B B A Einde
 

DEEL A: Begint telkens op 12:00 en 3:00 uur
A1: Toe, Heel, Cross, Coaster Cross,
Diagonal Walk x2, Mambo Forward

1 RV tik teen naast LV en draai knie naar biinen
& RV tik hak diagonaal iets voor
2 RV stap gekruist voor LV
3 LV stap achter
& RV stap naast LV
4 LV stap gekruist voor RV
5 RV 1/8 draai rechtsom, stap voor (1.30)
6 LV stap voor
7 RV rock voor
& LV gewicht terug
8 RV stap achter (1.30)

A2: Back, 1/8 Side, Cross Shuffle, Side,
Together, Back, Side, Together, Forward

1 LV stap achter
2 RV 1/8 draai rechtsom, stap opzij (3)
3 LV stap gekruist voor RV
& RV stap opzij
4 LV stap gekruist voor RV
5 RV stap opzij
& LV stap naast RV
6 RV stap achter
7 LV stap opzij
& RV stap naast LV
8 LV stap voor

Einde:
Na de laatste maal A (3).
Doe hier op tel 8 van A2:
8 LV 1/4 draai linksom en stamp voor (12)

DEEL B: Begint telkens op 6:00 en 9:00 uur
B1: 1/2 Charleston, Coaster,
Pivot 1/2, Pivot 1/4 , Cross

1 RV sweep en tik teen voor
2 RV sweep en stap achter
3 LV stap achter
& RV stap naast LV
4 LV stap voor
5 RV stap voor
6 RV+LV 1/2 pivot turn linksom (12)

7 RV stap voor
& RV+LV 1/4 pivot turn linksom (9)

8 RV stap gekruist voor LV

B2: Side Rock, Recover,
Behind, Side, Cross, Side, Heel, Ball/Cross,
Side, Heel, Ball/ Forward

1 LV rock opzij
2 RV gewicht terug
3 LV stap gekruist achter RV
& RV stap opzij
4 LV stap gekruist voor RV
& RV stap opzij
5 LV tik teen diagonaal links voor
& LV stap naast RV
6 RV stap gekruist voor LV
& LV stap opzij
7 RV tik hak diagonaal rechts voor
& RV stap naast LV
8 LV stap voor


All Country