So Right (Maart 2022)
Choreografie : Virginie Barjaud
Soort dans : 2 muurs lijndans
Niveau : Intermediate

Tellen : 64
Intro : 32 tellen

Vertaling : All Country
Muziek : Fell Right Into You

Artiest : Jessie Farrell

Tempo : 152 BPM

Dansvideo
Stepsheet openen als PDF bestand

 

S1: Jazz box cross, side rock, stomp up x2
1 RV stap gekruist voor LV
2 LV stap achter
3 RV stap opzij
4 LV stap gekruist voor RV
5 RV rock opzij
6 LV gewicht terug
7 RV stomp up naast LV
8 RV stomp up naast LV

S2: Kick, kick, step, stomp,
swivel right, swivel right with slap

1 RV kick voor en stap naast LV
2 LV kick voor
3 LV stap voor
4 RV stamp naast LV
5 RV+LV draai hakken rechts
6 RV+LV draai hakken terug midden
7 RV+LV draai hakken rechts
8 RV zwaai achter LB en tik aan

S3: 1/4 turn rock step, 1/4 turn, stomp up,
1/4 turn rock step, 1/4 turn, point

1 LV 1/4 draai linksom, rock voor (9)
2 RV geiwcht terug
3 LV 1/4 draai linksom, stap opzij (6)
4 RV stomp up naast LV
5 RV 1/4 draai rechtsom, rock voor (9)
6 LV gewicht terug
7 RV 1/4 draai rechtsom, stap opzij (12)
8 LV tik teen opzij

S4: 1/4turn heel strut, 1/2 turn toe strut,
1/2 turn rock step, step back, stomp up

1 LV 1/4 draai linksom, stap op hak voor (9)
2 LV zet tenen neer
3 RV 1/2 draai linksom, stap op teen achter (3)
4 RV zet hak neer
5 LV 1/2 draai linksom, rock voor (9)
6 RV gewicht terug
7 LV stap achter
8 RV stomp up naast LV

S5: Side, together, step fwd, hold,
fwd rock step, 1/4 turn, stomp

1 RV stap opzij
2 LV stap naast RV
3 RV stap voor
4 Rust
5 LV rock voor
6 RV gewicht terug
7 LV 1/4 draai linksom, stap opzij (6)
8 RV stomp up naast LV

S6: Kick, flick, kick, flick,
step fwd, stomp up, back rock

1 RV kick voor en stap naast LV
2 LV flick
3 LV kick voor
4 LV flick
5 LV stap voor
6 RV stomp up naast LV
7 RV rock achter
8 LV gewicht terug

S7: Step-lock-step, hold,
fwd rock step, 1/2 turn, hold

1 RV stap voor
2 LV lock achter RV
3 RV stap voor
4 Rust
5 LV rock voor
6 RV gewicht terug
7 LV 1/2 draai linksom, stap voor (12)
8 Rust

S8: Fwd rock step, 1/2 turn, hold,
full turn, step fwd, stomp up right

1 RV rock voor
2 LV gewicht terug
3 RV 1/2 draai rechtsom, stap voor (6)
4 Rust
5 LV 1/2 draai rechtsom, stap achter (12)
6 RV 1/2 draai rechtsom, stap voor (6)
7 LV stap voor
8 RV stomp up naast LV
Begin opnieuw


Bridge 1 - 16 counts:
Brug 1 komt na de 1e en 3e muur.
Fwd rock step, 1/2 turn, stomp,
kick, kick, flick, stomp

1 RV rock voor
2 LV gewicht terug
3 RV 1/2 draai rechtsom, stap voor
4 LV stamp naast RV
5 RV kick voor en stap naast LV
6 LV kick voor
7 LV flick
8 LV stamp naast RV
Herhaal tel 1 t.m. 8


Bridge 2 - 8 counts:
Brug 2 komt na de 6e muur.
Doe hier de eerste 8 tellen van brug 1


All Country