Shoutin' Hallelujah (Oktober 2021)
Choreografie : Andrina K Faulds
Soort dans : 4 muurs lijndans
Niveau : Improver

Tellen : 32
Intro : 16 tellen

Vertaling : All Country
Muziek :
Night Train To Memphis
Artiest :
Lisa McHugh
Tempo : 113 BPM

Dansvideo
Stepsheet openen als PDF bestand

 

S1: Side Together, Right Chasse,
Cross Rock, Left Chasse

1 RV stap opzij
2 LV stap naast RV
3 RV stap opzij
& LV stap naast RV
4 RV stap opzij
5 LV rock gekruist voor RV
6 RV gewicht terug
7 LV stap opzij
& RV stap naast LV
8 LV stap opzij

S2: Cross, Side, Sailor 1/4 Turn right,
full turn right or (Walk Left, Right),
left Shuffle Forward

1 RV stap gekruist voor LV
2 LV stap opzij
3 RV stap gekruist achter LV
& LV 1/4 draai rechtsom, stap opzij (3)
4 RV stapje opzij
5 LV 1/2 draai rechtsom, stap achter (9)
6 RV 1/2 draai rechtsom, stap voor (3)
7 LV stap voor
& RV stap naast LV
8 LV stap voor

S3: Rock Recover & Heel, Hold, & Touch,
1/4 left & Heel, & Touch, & Heel

1 RV rock voor
2 LV gewicht terug
& RV stap naast LV
3 LV tik hak voor
4 Rust
& LV stap naast RV
5 RV tik teen naast LV
& RV 1/4 draai linksom, stapje opzij (12)
6 LV tik hak voor
& LV stap naast Rv
7 RV tik teen naast LV
& RV pas op de plaats
8 LV tik hak voor
& LV stap naast RV

S4: Side Rock, Behind Side Cross,
Jazz box 1/4 turn left, touch

1 RV rock opzij
2 LV gewicht terug
3 RV stap gekruist achter LV
& LV stap opzij
4 RV stap gekruist voor LV
5 LV stap gekruist voor RV
6 RV stap achter
7 LV 1/4 draai linksom, stap opzij (9)
8 RV tik teen naast LV
Begin opnieuw


Einde.

Aan het eind van de dans vertraagd de muziek.
Je eindigd met de Jazz Box op 12 uur.


All Country