Rockin' Pneumonia and the Boogie Woogie Flu
Choreografie : George de Baat (Sept. 2020)
Soort dans : 4 muurs lijndans
Niveau : Beginner / Intermediate

Tellen : 32
Intro : 16 tellen

All Country
Muziek : Rockin' Pneumonia and the Boogie Woogie Flu

Artiest : The Lennerockers

Tempo : 141 BPM

Dansvideo
Stepsheet openen als PDF bestand
Bron : www.countrylinedanceede.nl

 

S1: Rock, Recover, Beside,
Back, Back, Back, Beside, Kick Ball Step

1 RV rock naar voor
2 LV gewicht terug
& RV zet naast
3 LV stap achter
4 RV stap achter
5 LV stap achter
6 RV zet naast
7 LV kick naar voor
& LV zet terug
8 RV stap voor

S2: Step, Pivot 1/4 R, Cross Shuffle,
Side, Kick Ball Cross, Recover

1 LV stap voor
2 RV+LV draai 1/4 rechtsom
3 LV kruis over
& RV stap opzij
4 LV kruis over
5 RV stap opzij
6 LV kick schuin links voor
& LV zet terug
7 RV kruis over
8 LV gewicht terug

S3: Vine 8
1 RV stap opzij
2 LV kruis achter
3 RV draai 1/4 rechtsom, stap voor
4 LV stap voor
5 RV+LV draai 1/2 rechtsom
6 LV draai 1/4 rechtsom, stap opzij
7 RV kruis achter
8 LV draai 1/4 linksom, stap voor

S4: Step, Pivot 1/4 L, Cross Shuffle,
Side, Recover, Cross Shuffle

1 RV stap voor
2 LV+RV draai 1/4 linksom
3 RV kruis over
& LV stap opzij
4 RV kruis over
5 LV stap opzij
6 RV gewicht terug
7 LV kruis over
& RV stap opzij
8 LV kruis over
Begin opnieuw


All Country