Paddy Murphy (April 2021)
Choreografie : Ole Jacobson & Nina K.
Soort dans : 4 muurs lijndans
Niveau : Improver

Tellen : 32
Intro : 16 tellen, start op zang

Vertaling : All Country
Muziek :
The Night Pat Murphy Died
Artiest :
Johnny Brady
Tempo : 112 BPM

Dansvideo
Stepsheet openen als PDF bestand

 

S1: lock step fwd, heel, hook,
heel switches, popint, behind, side, cross

1 RV stap voor
& LV lock achter RV
2 RV stap voor
3 LV tik hak voor
& LV buig voor RV
4 LV tik hak voor
& LV stap naast RV
5 RV tik hak voor
& RV stap naast LV
6 LV tik teen opzij
7 LV stap gekruist achter RV
& RV stap opzij
8 LV stap gekruist voor RV

S2: side jump, tap (R+L),
right diagonaly back jump, together,
back jump, side jump, tap or together L+R),
coaster step

& RV sprongetje opzij
1 LV tik teen naast RV
& LV sprongetje opzij
2 RV tik teen naast LV
& RV sprongetje diagonaal rechts achter
3 LV stap naast RV
& RV sprongetje diagonaal rechts achter
4 LV tik teen naast RV

& LV sprongetje opzij
5 RV tik teen naast LV
& RV sprongetje opzij
6 LV tik teen naast RV
7 LV stap achter
& RV stap naast LV
8 LV stap voor*
*Restartpunt 3e (6) en 6e (12) muur

S3: chassee right, sailor turn 1/4 L cross,
chasse right, behind, side , heel touch

1 RV stap opzij
& LV stap naast RV
2 RV stap opzij
3 LV 1/4 draai linksom, stap achter RV (9)
& RV stap naast LV
4 LV stap gekruist voor RV
5 RV stap opzij
& LV stap naast RV
6 RV stap opzij

7 LV stap gekruist achter RV
& RV stap opzij
8 LV tik hak diagonaal links voor

S4: together, cross, side, heel touch,
together, cross, side, heel touch, together,
cross, unwind 1/2 turn L, coaster step

& LV stap naast RV
1 RV stap gekruist voor LV
& LV stap opzij
2 RV tik hak diagonaal rechts voor
& RV stap naast LV
3 LV stap gekruist voor RV
& RV stap opzih
4 LV tik hak diagonaal links voor
& LV stap naast RV
5 RV stap gekruist voor LV
6 Unwind 1/2 draai linksom (3)
7 LV stap achter
& RV stap naast LV
8 LV stap voor
Begin opnieuw

Einde:

Doe om aan het eind van de dans
op 12.00 uur te eindigen op tel 7&8
van het laatste blokje:
7&8 Shuffle 1/2 draai linksom


All Country