Nothing's Gonna Take Me Away    (Mei 2019)
Choreografie : Vikki Morris
Soort dans : 4 muurs lijndans
Niveau : Improver

Tellen : 32
Intro : 32 tellen (1 beat voor de zang begint)

Vertaling : All Country
Muziek : Take Me Away

Artiest : George Strait

Tempo : 136 BPM

Dansvideo
Stepsheet openen als PDF bestand

 

S1: Walk R L, R Shuffle, L Forward Rock,
Recover R, L Back Shuffle

1 RV stap voor
2 LV stap voor
3 RV stap voor
& LV stap naast RV
4 RV stap voor
5 LV rock voor
6 RV gewicht terug
7 LV stap achter
& RV stap naast LV
8 LV stap achter

S2: R Back Rock, Recover L, Step Forward R,
Point L, Cross L, R Monterey 1/4 R Turn

1RV rock achter
2 LV gewicht terug
3 RV stap voor
4 LV tik teen opzij
5 LV stap gekruist voor RV
6 RV tik teen opzij
7 RV 1/4 draai rechtsom, stap naast LV (03.00)
8 LV tik teen opzij

S3: L Jazz Box, Touch R,
Rolling Vine R, Touch L

1 LV stap gekruist voor RV
2 RV stap achter
3 LV stap opzij
4 RV tik teen naast LV
5 RV 1/4 draai rechtsom, stap voor (06.00)
6 LV 1/2 draai rechtsom, stap achter (12.00)
7 RV 1/4 draai rechtsom, stap opzij (03.00)
8 LV tik teen naast RV
Optie 5-7: Vine naar rechts


S4: L Chasse, R Back Rock, Recover L,
Step Forward R, L Kick Ball Step,
Step Forward L

1 LV stap opzij
& RV stap naast LV
2 LV stap opzij
3 RV rock achter
4 LV gewicht terug
5 RV stap voor
6 LV lage kick voor
& LV stap naast RV
7 RV stap voor
8 LV stap voor
Begin opnieuw

Einde:

Doe om op 12.00 uur te eindigen aan het eind
van de dans op tel 8 van het 3e blokje:
8 LV 1/4 draai rechtsom, stap voor

Copyright All Country