Money's All Gone (Januari 2020)
Choreografie : Kate Sala, Jo & John Kinser
Soort dans : 4 muurs lijndans
Niveau : 
Intermediate
Tellen : 64
Intro : 32 tellen

Vertaling : All Country
Muziek :
Money's All Gone
Artiest :
Clare Dunn
Tempo : 148 BPM

Dansvideo
Stepsheet openen als PDF bestand

 

S1: CHASSE RIGHT, LEFT ROCK BACK,
CHASSE LEFT, RIGHT ROCK BACK

1 RV stap opzij
& LV stap naast RV
2 RV stap opzij
3 LV rock achter
4 RV gewicht terug
5 LV stap opzij
& RV stap naast LV
6 LV stap opzij
7 RV rock achter
8 LV gewicht terug

S2: SHUFFLE FWD, STEP, PIVOT 1/2 TURN,
HEEL & HEEL & HEEL, HOOK

1 RV stap voor
& LV stap naast RV
2 RV stap voor
3 LV stap voor
4 LV+RV 1/2 pivot turn rechtsom (06.00)
5 LV tik hak voor
& LV stap naast RV
6 RV tik hak voor
& RV stap naast LV
7 LV tik hak voor
8 LV buig voor RB*
*Restartpunt 3e muur (06.00)
Doe op tel 8: LV stap naast en begin opnieuw


S3: SHUFFLE FWD,
STEP 3/4 TURN WITH HITCHES

1 LV stap voor
& RV stap naast LV
2 LV stap voor
3 RV 1/2 draai linksom, stap voor (12.00)
4 LV hitch
5 LV stap voor
6 RV hitch
7 RV 1/4 draai linksom, stap voor (09.00)
8 LV hitch*
*Restartpunt 7e muur (09.00)
Doe op tel 8: LV stap naast en begin opnieuw


S4: DIAGONAL TOUCH X2,
STEP, LOCK, STEP, STEP

1 LV stap diagonaal links voor
2 RV tik teen naast LV
3 RV stap diagonaal rechts voor
4 LV tik teen naast RV
5 LV stap diagonaal links voor
6 RV lock achter LV
7 LV stap diagonaal links voor
8 RV stap voor (09.00)

S5: BEHIND, SIDE, CROSS SHUFFLE,
SIDE ROCK, 3/4 TURN LEFT

1 LV stap gekruist achter RV
2 RV stap opzij
3 LV stap gekruist voor RV
& RV stap opzij
4 LV stap gekruist voor RV
5 RV rock opzij
6 LV 1/4 draai linksom, gewicht terug (06.00)
7 RV 1/2 draai linksom, stap achter (12.00)
8 LV 1/4 draai linksom, stap opzij (09.00)

S6: WEAVE: IN FRONT, SIDE, BEHIND,
SIDE, CROSS ROCK, 3/4 TURN RIGHT

1 RV stap gekruist voor LV
2 LV stap opzij
3 RV stap gekruist achter LV
4 LV stap opzij
5 RV rock gekruist voor LV
6 LV gewicht terug
7 RV 1/4 draai rechtsom, stap voor (12.00)
8 LV 1/2 draai rechtsom, stap achter (06.00)

S7: 1/4 TURN RIGHT AND SIDE-HOLD,
AND SIDE-HOLD, AND SIDE-ROCK RLRL

1 RV 1/4 draai rechtsom, stap opzij (09.00)
2 Rust
& LV stap naast RV
3 RV stap opzij
4 Rust
& LV stap naast RV
5 RV rock opzij
6 LV rock opzij

7 RV rock opzij
8 LV rock opzij


S8: JAZZ BOX, JUMP OUT AND CROSS,
UNWIND 1/2 TURN LEFT, HOLD

1 RV stap gekruist voor LV
2 LV stap achter
3 RV stap opzij
4 LV stap voor
5 LV+RV spring out
6 LV+RV spring terug en kruis RV voor LV
7 Unwind 1/2 draai linksom (03.00)
8 Rust
Begin opnieuw


All Country