Love At First Dance (Januari 2022)
Choreografie : Liz Gardiner
Soort dans : 4 muurs lijndans
Niveau : 
Beginner
Tellen : 32
Intro : 32 tellen, start op zang

Vertaling : All Country
Muziek :
Love At First Dance
Artiest :
Ronnie McDowell
Tempo : 162 BPM

Dansvideo
Stepsheet openen als PDF bestand

 

S1: Heel, Hook, Heel, Together R and L
1 RV tik hak diagonaal rechts voor
2 RV buig voor LB
3 RV tik hak diagonaal rechts voor
4 RV stap naast LV
5 LV tik hak diagonaal links voor
6 LV buig voor RB
7 LV tik hak diagonaal links voor
8 LV stap naast RV*
*Restartpunt 4e en 8e muur (12)
  en in de 9e muur (9)

S2: Vine R, Vine L
1 RV stap opzij
2 LV stap gekruist achter RV
3 RV stap opzij
4 LV tik teen naast RV
5 LV stap opzij
6 RV stap gekruist achter LV
7 LV stap opzij
8 RV tik teen naast LV

S3: Side R, Touch, Side L, Touch,
1/4 L Stepping R to R side.
Touch L beside R, Side L, Touch,

1 RV stap opzij
2 LV tik teen naast RV
3 LV stap opzij
4 RV tik teen naast RV
5 RV 1/4 draai linksom, stap opzij (9)
6 LV tik teen naast RV
7 LV stap opzij
8 RV tik teen naast LV

S4: V step x 2
1 RV stap diagonaal rechts voor
2 LV stap diagonaal links voor
3 RV stap terug midden
4 LV stap naast RV
5 RV stap diagonaal rechts voor
6 LV stap diagonaal links voor
7 RV stap terug midden
8 LV stap naast RV
Begin opnieuw


Bridge 2 counts.
De brug komt na de 2e en 6e muur (6)
1 LV+RV hakken hoog
2 LV+RV hakken terug

Einde:
De dans eindigd op tel 7


All Country