Look Good In Neon (September 2020)
Choreografie : Betsie & Arthur van Houten
Soort dans : 4 muurs lijndans
Niveau : Intermediate

Tellen : 64
Intro : 16 tellen

All Country
Muziek : Neon

Artiest : Kevin Fowler (cd: Barstool Stories)

Tempo : 152 BPM

Dansvideo
Stepsheet openen als PDF bestand

 

S1: Heel, Heel, Back, Back,
Shuffle Fwd, Pivot 1/2 Right

1 RV Stap op hak voor
2 LV Stap op hak voor
3 RV Stap terug
4 LV Stap terug
5 RV Stap voor
& LV Sluit naast RV
6 RV Stap voor
7 LV Stap voor
8 R+L 1/2 R-om

S2: Heel, Heel, Back, Back,
Shuffle Fwd, Pivot 1/4 Left

1 LV Stap op hak voor
2 RV Stap op hak voor
3 LV Stap terug
4 RV Stap terug
5 LV Stap voor
& RV Sluit naast LV
6 LV Stap voor
7 RV Stap voor
8 R+L 1/4 L-om *

S3: Jazzbox, Cross, Chasse, Rock back

1 RV Kruis over LV
2 LV Stap achter
3 RV Stap opzij
4 LV Kruis over RV
5 RV Stap opzij
& LV Sluit naast RV
6 RV Stap opzij
7 LV Rock achter
8 RV Gewicht terug

S4: Kick ball cross (2X),
Side rock, sailor 1/4 turn Left

1 LV Kick voor
& LV Zet naast RV
2 RV Kruis over LV
3 LV Kick voor
& LV Zet naast RV
4 RV Kruis over LV
5 LV Rock opzij
6 RV Gewicht terug
7 LV 1/4 L-om, kruis achter
& RV Zet naast LV
8 LV Stap voor **

*Restart:
Dans in de 3de muur t/m tel 16
               en begin opnieuw

**Restart:
Dans in de 6de muur t/m tel 32
                 en begin opnieuw

S5: Bounce heel (4X) 1/4 Left,
Heel switches 1/4 Right, Hook, snap fingers

1 RV Stap voor
2 R+L Bounce 1/8 L-om
3 R+L Bounce 1/8 L-om
4 R+L Bounce
5 RV Hak voor
& RV Zet terug
6 LV Hak voor
& LV Zet terug
7 RV 1/4 Hak voor R-om
8 RV Hook voor R-knie, Klick vingers

S6: Step, Lock, Lock Step,
Rock Fwd, 1/4 Chasse Left

1 RV Stap voor
2 LV Kruis achter RV
3 RV Stap voor
& LV Kruis achter RV
4 RV Stap voor
5 LV Rock voor
6 RV Gewicht terug
7 LV Stap 1/4 L-om
& RV Sluit naast LV
8 LV Stap opzij

S7: Weave, 1/4 Heel grind right,
Coaster step

1 RV Kruis over LV
2 LV Stap opzij
3 RV Kruis achter LV
4 LV Stap opzij
5 RV Draai op hak 1/4 R-om
6 LV Gewicht terug
7 RV Stap achter
& LV Stap naast RV
8 RV Stap voor

S8: Step 1/4 right, Touch,
Chasse, Jazzbox, Touch

1 LV Stap 1/4 R-om
2 RV Tik naast LV
3 RV Stap opzij
& LV Sluit naast RV
4 RV Stap opzij
5 LV Kruis over RV
6 RV Stap achter
7 LV Stap opzij
8 RV Tik naast LV
Begin opnieuw


All Country