Little Dreams Come True (Januari 2023)
Choreografie : Jamie Barnfield
Soort dans : 4 muurs lijndans
Niveau : 
Absolute Beginner
Tellen : 32
Intro : 32 tellen

Vertaling : All Country
Muziek :
You Make My Dreams Come True
Artiest :
Nathan Carter
Tempo : 178 BPM

Dansvideo
Stepsheet openen als PDF bestand

 

S1: OUT, IN, OUT, HOLD,
BEHIND, SIDE, CROSS, HOLD

1 RV tik teen opzij
2 RV tik teen naast LV
3 RV tik teen opzij
4 Rust
5 RV stap gekruist achter LV
6 LV stap opzij
7 RV stap gekruist voor LV
8 Rust

S2: OUT, IN, OUT, HOLD,
BEHIND, SIDE, FORWARD, HOLD

1 LV tik teen opzij
2 LV tik teen naast RV
3 LV tik teen opzij
4 Rust
5 LV stap gekruist achter RV
6 RV stap opzij
7 LV stap gekruist voor RV
8 Rust

S3: ROCK RECOVER BACK HOLD,
BACK, TOGETHER, FORWARD, HOLD

1 RV rock voor
2 LV gewicht terug
3 RV stap achter
4 Rust
5 LV stap achter
6 RV stap naast LV
7 LV stap voor
8 Rust

S4: STEP, HOLD, 1/2 PIVOT, HOLD,
STEP, HOLD, 1/4 PIVOT, HOLD

1 RV stap voor
2 Rust
3 RV+LV 1/2 pivot turn linksom (6)
4 Rust
5 RV stap voor
6 Rust
7 RV+LV 1/4 pivot turn linksom (3)
8 Rust
Begin opnieuw

Einde:

Doe om op 12 uur te eindigen in de laatste
(7e) muur op tel 7 van het laatste blokje:
RV+LV 1/2 pivot turn linksom (12)


All Country