Into The Dark Night (Mei 2021)
Choreografie : Vikki Morris
Soort dans : 4 muurs lijndans
Niveau : Improver

Tellen : 64
Intro : 32 tellen,
         start op de beat voor het woord "listen"

Vertaling : All Country
Muziek :
Runnin’ Wild
Artiest :
Midland
Tempo : 129 BPM

Dansvideo
Stepsheet openen als PDF bestand

 

S1: Step Fwd R, Touch L Behind, Back L,
R Cross Touch, Right Lock Step, Scuff L

1 RV stap voor
2 LV tik teen achter RV
3 LV stap achter
4 RV tik teen voor LV
5 RV stap voor
6 LV lock achter RV
7 RV stap voor
8 LV scuff

S2: 1/4 Pivot R, Cross L, HOLD,
Extended R Vine

1 LV stap voor
2 LV+RV 1/4 pivot turn rechtsom (3)
3 LV stap gekruist voor RV
4 Rust
5 RV stap opzij
6 LV stap gekruist achter RV
7 RV stap opzij
8 LV stap gekruist voor RV

S3: R Side Rock, Recover L, Cross R, HOLD,
L Scissor, HOLD

1 RV rock opzij
2 LV gewicht terug
3 RV stap gekruist voor LV
4 Rust
5 LV stap opzij
6 RV stap naast LV
7 LV stap gekruist voor RV
8 Rust

S4: Figure of 8
1 RV stap opzij
2 LV stap gekruist achter RV
3 RV 1/4 draai rechtsom, stap voor (6)
4 LV stap voor
5 LV+RV 1/2 draai rechtsom (12)
6 LV 1/4 draai rechtsom, stap opzij (3)
7 RV stap gekruist achter LV
8 LV 1/4 draai linksom, stap voor (12)

S5: 1/4 Turn L into R Chasse, Rock Back L,
Recover R, L Chasse, Rock Back R, Recover L

1 RV 1/4 draai linksom, stap opzij (9)
& LV stap naast RV
2 RV stap opzij
3 LV rock achter
4 RV gewicht terug
5 LV stap opzij
& RV stap naast LV
6 LV stap opzij
7 RV rock achter
8 LV gewicht terug*
*Restartpunt 4e muur (6)


S6: 1/2 R Rumba Box, 'Handbag Turn R'
1 RV stap opzij
2 LV stap naast RV
3 RV stap voor
4 LV tik teen naast RV
5 LV stap opzij
6 RV tik teen naast LV
7 RV 1/4 draai rechtsom, stap opzij (12)
8 LV tik teen naast RV

S7: 1/2 L Rumba Box, 'Handbag Turn L'
1 LV stap opzij
2 RV stap naast LV
3 LV stap voor
4 RV tik teen naast LV
5 RV stap opzij
6 LV tik teen naast RV
7 LV 1/4 draai linksom, stap opzij (9)
8 RV tik teen naast LV

S8: R Rocking Chair,
Pivot 1/2 turn L, L Full turn

1 RV rock voor
2 LV gewicht terug
3 RV rock achter
4 LV gewicht terug
5 RV stap voor
6 RV+LV 1/2 pivot turn linksom (3)
7 RV 1/2 draai linksom, stap achter (9)
8 LV 1/2 draai linksom, stap voor (3)
Optie 7-8: Loop R-L
Begin opnieuw


©
All Country