I'm on My Way (December 2021)
Choreografie : Maggie Gallagher
Soort dans : 2 muurs lijndans
Niveau : 
Beginner
Tellen : 32
Intro : 8 tellen

Vertaling : All Country
Muziek :
Toora Loora Lay
Artiest :
Celtic Thunder
Tempo : 100 BPM

Dansvideo
Stepsheet openen als PDF bestand

 

S1: WALK, WALK, FORWARD MAMBO,
BACK, BACK, COASTER STEP

1 RV stap voor
2 LV stap voor
3 RV rock voor
& LV gewicht terug
4 RV stap achter
5 LV stap achter
6 RV stap achter
7 LV stap achter
& RV stap naast LV
8 LV stap voor

S2: TOE HEEL STOMP, TOE HEEL STOMP,
JAZZ BOX 1/4 CROSS

1 RV tik teen naast LV, draai knie naar binnen
& RV tik hak iets voor
2 RV stamp voor
3 LV tik teen naast RV, draai knie naar binnen
& LV tik hak iets voor
4 LV stamp voor

5 RV stap gekruist voor LV
6 LV stap achter
7 RV 1/4 draai rechtsom, stap opzij (3)
8 LV stap gekruist voor RV

S3: SIDE TOGETHER FORWARD,
SIDE TOGETHER BACK, BACK ROCK/KICK,
R SHUFFLE

1 RV stap opzij
& LV stap naast RV
2 RV stap voor
3 LV stap opzij
& RV stap naast LV
4 LV stap achter
5 RV rock achter en LV kick voor
6 LV gewicht terug
7 RV stap voor
& LV stap naast RV
8 RV stap voor

S4: STEP, 1/4 PIVOT CROSS, SIDE/SLIDE,
TOGETHER, HEEL & HEEL & HEEL,
STOMP STOMP

1 LV stap voor
& LV+RV 1/4 pivot turn rechtsom (6)
2 LV stap gekruist voor RV
3 RV grote stap opzij en LV slepp bij
4 LV stap naast RV
5 RV tik hak voor
& RV stap naast LV
6 LV tik hak voor
& LV stap naast RV
7 RV Tik hak voor
& RV stamp naast LV
8 LV stamp naast RV
Begin opnieuw

Einde.

Dan de 9e muur t.m. tel 3& van het 3e blokje
en doe dan:
LV 1/4 draai linksom, grote stap opzij (12)


All Country