If You Need Me (Februari 2020)
Choreografie : Pat Stott
Soort dans : 4 muurs lijndans
Niveau : Improver

Tellen : 64
Intro : 32 tellen, start op het woord"chains"

Vertaling : All Country
Muziek : I'll Be There

Artiest : Martina Mcbride

Tempo : 162 BPM

Dansvideo
Stepsheet openen als PDF bestand

 

S1: Touch Out in, heel, hook,
heel, close, stomp up x2

1 RV tik teen opzij
2 RV tik teen naast LV
3 RV tik hak voor
4 RV buig voor LB
5 RV tik hak voor
6 RV stap naast LV
7 LV stomp up naast RV
8 LV stomp up naast RV

S2: Touch Out in, heel, hook,
heel, close, stomp up x2

1 LV tik teen opzij
2 LV tik teen naast RV
3 LV tik hak voor
4 LV buig voor RB
5 LV tik hak voor
6 LV stap naast RV
7 RV stomp up naast LV
8 RV stomp up naast LV

S3: Lock step forward, scuff,
lock step forward, scuff

1 RV stap voor
2 LV lock achter RV
3 RV stap voor
4 LV scuff
5 LV stap voor
6 RV lock achter LV
7 LV stap voor
8 RV scuff

S4: Step, 1/2 pivot turn, step, hold,
full turn right (or shuffle forward), hold

1 RV stap voor
2 RV+LV 1/2 pivot turn linksom (06.00)
3 RV stap voor
4 Rust
5 LV 1/2 draai rechtsom, stap achter (12.00)
6 RV 1/2 draai rechtsom, stap voor (06.00)
7 LV stap voor
8 Rust
Optie 5-7: Shuffle voor L,R,L

S5: Toe, heel, stomp, hold,
toe, heel, stomp, hold

1 RV tik teen naast LV, draai knie naar binnen
2 RV tik hak naast LV, draai knie naar buiten

3 RV stamp voor
4 Rust
5 LV tik teen naast RV, draai knie naar binnen

6 LV tik hak naast RV, draai knie naar buiten

7 LV stamp voor
8 Rust

S6: Coaster step, hold,
triple 3/4 turn left, hold

1 RV stap achter
2 LV stap naast RV
3 RV stap voor
4 Rust
5-7 Tripple 3/4 draai linksom op de plaats (09.00)
8 Rust

S7: Extended vine right,
rock, recover, cross, hold

1 RV stap opzij
2 LV stap achter RV
3 RV stap opzij
4 LV stap voor RV
5 RV rock opzij
6 LV gewicht terug
7 RV stap voor LV
8 Rust

S8: Extended vine left,
rock, recover, close, hold

1 LV stap opzij
2 RV stap achter LV
3 LV stap opzij
4 RV stap voor LV
5 LV rock opzij
6 RV gewicht terug
7 LV stap naast RV
8 Rust
Begin opnieuw


Einde (5e muur):
Doe om op 12.00 uur te eindigen
na tel 4 van het laatste blokje:

5 LV rock opzij (09.00)
6 RV 1/4 draai rechtsom, gewicht terug (12.00)
7 LV stap voor
8 Rust


All Country