High Five    (April 2019)
Choreografie : Misuk La
Soort dans : 4 muurs lijndans
Niveau : Improver

Tellen : 32
Intro : 52 tellen

Vertaling : All Country
Muziek : High Five

Artiest : Michael English

Tempo : 140 BPM

Dansvideo
Stepsheet openen als PDF bestand

 

S1 : (1-8) R CHASSE, LF BACK ROCK,
RECOVER RF, L VINE, R TOUCH

1 RV stap opzij
& LV stap naast RV
2 RV stap opzij
3 LV rock achter
4 RV gewicht terug
5 LV stap opzij
6 RV stap gekruist achter LV
7 LV stap opzij
8 RV tik teen naast LV

S2 : (9-16) 1/2 TURN R,
1/2 TURN L, RF JAZZBOX

1 RV 1/2 draai rechtsom, stap voor (06.00)
2 LV tik teen opzij
3 LV 1/2 draai linksom, stap voor (12.00)
4 RV tik teen opzij
5 RV stap gekruist voor LV
6 LV stap achter
7 RV stap opzij
8 LV stap voor

S3 : (17-24) RF FWD SHUFFLE,
LF FWD ROCK, RECOVER RF,
LF BACK , 1/4 TURN R / RF SIDE,
LF CROSS SHUFFLE

1 RV stap voor
& LV stap naast RV
2 RV stap voor
3 LV rock voor
4 RV gewicht terug
5 LV stap achter
6 RV 1/4 draai rechtsom, stap opzij (03.00)
7 LV stap gekruist voor RV
& RV stap opzij
8 LV stap gekruist voor RV

S4 : (25-32) RF KICK BALL CHANGE X 2,
RF SIDE ROCK, RECOVER LF, TOGETHER,
LF SIDE, RF NEXT TO LF TOUCH

1 RV kick voor
& RV stap naast LV
2 LV pas op de plaats
3 RV kick voor
& RV stap naast LV
4 LV pas op de plaats

5 RV rock opzij
6 LV gewicht terug
& RV stap naast LV
7 LV stap opzij
8 RV tik teen naast LV
Begin opnieuw

Bridge:
De brug komt na de 2e (06.00), 7e (09.00)
en 11e (09.00) muur.
1 RV stamp opzij
2 Bump heupen links
3 Bump heupen rechts (Gewicht op LV)
4 RV hitch

Einde:
Wijzig in de 16 muur tel 5-8 van het 2e blokje
in: Jazzbox 1/4 draai naar 12.00 uur
en dans daarna nog tel 1-4 van het 3e blokje.

AllCountry