Frisky (December 2022)
Choreografie : Robbie McGowan Hickie
Soort dans : 2 muurs lijndans
Niveau : Improver

Tellen : 64
Intro : 32 tellen

Vertaling : All Country
Muziek :
I Wish That I Could Fall In Love
Artiest :
Blaine Larsen
Tempo : 140 BPM

Dansvideo
Stepsheet openen als PDF bestand

 

S1: 4 Count Vine Right.
Chasse Right. Back Rock.

1 RV stap opzij
2 LV stap gekruist achter RV
3 RV stap opzij
4 LV stap gekruist voor RV
5 RV stap opzij
& LV stap naast RV
6 RV stap opzij
7 LV rock achter
8 RV gewicht terug

S2: 4 Count Vine Left. Chasse 1/4 Turn Left.
Step. Pivot 1/2 Turn Left.

1 LV stap opzij
2 RV stap gekruist achter LV
3 LV stap opzij
4 RV stap gekruist voor LV
5 LV stap opzij
& RV stap naast LV
6 LV 1/4 draai linksom, stap voor (9)
7 RV stap voor
8 RV+LV 1/2 pivot turn linksom (3)

S3: Right Step Forward. Scuff.
Left Step Forward. Scuff.
Out-Out. Back. Together.

1 RV stap voor
2 LV scuff
3 LV stap voor
4 RV scuff
5 RV stap diagonaal rechts voor
6 LV stap digonaal links voor
7 RV stap terug midden
8 LV stap naast RV

S4: Side Step Right. Touch and Clap.
Side Step Left. Touch and Clap.
Monterey 1/4 Turn Right.

1 RV stap opzij
2 LV tik teen naast RV en klap
3 LV stap opzij
4 RV tik teen naast LV en klap
5 RV tik teen opzij
6 RV 1/4 draai rechtsom, stap naast LV (6)
7 LV tik teen opzij
8 LV stap naast RV

S5: Side Step Right. Drag. Back Rock.
Vine 1/4 Turn Left. Touch.

1 RV grote stap opzij
2 LV sleep bij
3 LV rock achter
4 RV gewicht terug
5 LV stap opzij
6 RV stap gekruist achter LV
7 LV 1/4 draai linksom, stap voor (3)
8 RV tik teen naast LV

S6: Side Step Right. Drag.
Back Rock. Vine 1/4 Turn Left. Scuff.

1 RV grote stap opzij
2 LV sleep bij
3 LV rock achter
4 RV gewicht terug

5 LV stap opzij
6 RV stap gekruist achter LV
7 LV 1/4 draai linksom, stap voor (12)
8 RV scuff diagoaal voor LV


S7: Cross Rock. Side Rock.
Cross. 2 x 1/4 Turns Right. Step Forward.

1 RV rock gekruist voor LV
2 LV gewicht terug
3 RV rock opzij
4 LV gewicht terug
5 RV stap gekruist voor RV
6 LV 1/4 draai rechtsom, stap achter (3)
7 RV 1/4 draai rechtsom, stap opzij (6)
8 LV stap voor

S8: Right Rocking Chair.
Right Jazz Box Cross.

1 RV rock voor
2 LV gewicht terug
3 RV rock achter
4 LV gewicht terug
5 RV stap gekruist voor LV
6 LV stap achter
7 RV stap opzij
8 LV stap gekruist voor RV
Begin opnieuw


Einde:
Dans de laatste (6e) muur
t.m. tel 7 van het 4e blokje en rust.


All Country