Fingerprints (December 2019)
Choreografie : Suzi Beau & Mathew Sinyard
Soort dans : 2 muurs lijndans
Niveau : Intermediate

Tellen : 64
Intro : Start op zang (1 sec.)

Vertaling : All Country
Muziek : Where Did You Go

Artiest : Midnight Red

Tempo : 130 BPM

Dansvideo
Stepsheet openen als PDF bestand

Volgorde: 64, 16 Count Tag, 64, 8 Count Tag, 64, 16 Count Tag, 64, 4 Count Tag, 32, 64.
 

S1: Modified Monterey, Jazz Box.
1 RV tik teen opzij
2 RV 1/4 draai rechtsom, stap naast LV (03.00)
3 LV tik teen opzij
4 LV 1/4 draai linksom, stap naast RV (12.00)
5 RV stap gekruist voor LV
6 LV stap achter
7 RV stap opzij
8 LV stap voor

S2: Step Pivot 1/4, Cross Shuffle,
Side, Hold, Behind Side Cross.

1 RV stap voor
2 RV+LV 1/4 pivot turn linksom (09.00)
3 RV stap gekruist voor LV
& LV stap opzij
4 RV stap gekruist voor LV
5 LV stap opzij
6 Rust
7 RV stap gekruist achter LV
& LV stap opzij
8 RV stap gekruist voor LV

S3: Side Rock, Ball, Side Rock,
Step, Pivot 1/2, Shuffle Forward.

1 LV rock opzij
2 RV gewicht terug
& LV stap naast RV
3 RV rock opzij
4 LV gewicht terug
5 RV stap voor
6 RV+LV 1/2 pivot turn linksom (03.00)

7 RV stap voor
& LV stap naast RV
8 RV stap voor

S4: Full Turn, Shuffle Forward,
Rock, Recover, Touch Back, Unwind 1/4.

1 LV 1/2 draai rechtsom, stap achter (09.00)
2 RV 1/2 draai rechtsom, stap voor (03.00)
3 LV stap voor
& RV stap naast LV
4 LV stap voor
5 RV rock voor
6 LV gewicht terug
7 RV tik teen achter
8 Unwind 1/4 draai rechtsom (Gew. RV-06.00)*
*Restartpunt 5e muur.
  Op tel 8 blijft het gewicht op LV.

S5: Weave 1/4, Walk 1/2.
1 LV stap gekruist voor RV
2 RV stap opzij
3 LV stap gekruist achter RV
4 RV 1/4 draai rechtsom, stap voor (09.00)
5-8 Loop in 4 tellen een 1/2 draai rechtsom
      L,R,L,R (03.00)

S6: Step Forward, 1/2 Back,
Shuffle 1/2, Step, Hold, Ball, Step, Touch.

1 LV stap voor
2 RV 1/2 draai linksom, stap achter (09.00)
3 LV 1/4 draai linksom, stap opzij (06.00)
& RV stap naast LV
4 LV 1/4 draai linksom, stap voor (03.00)
5 RV stap voor
6 Rust
& LV stap naast RV
7 RV stap voor
8 LV tik teen naast RV

S7: Back (x2), Back, Drag, Ball,
Walk (x2), Shuffle forward.

1 LV stap achter
2 RV stap achter
3 LV grote stap achter
4 RV sleep naast LV
& RV stap naast LV
5 LV stap voor
6 RV stap voor
7 LV stap voor
& RV stap naast LV
8 LV stap voor

S8: Cross Rock, Side Rock,
Behind 1/4, Step Pivot 1/2.

1 RV rock gekruist voor LV
2 LV gewicht terug
3 RV rock opzij
4 LV gewicht terug
5 RV stap gekruist achter LV
6 LV 1/4 draai linksom, stap voor (12.00)
7 RV stap voor
8 RV+LV 1/2 pivot turn linksom (06.00)
Begin opnieuw


Bridge - 16 counts:
De brug komt na elke muur.
-Na de muren 1&3 dans alle 16 tellen
-Na muur 2 dans alleen de eerste 8 tellen
-Na muur 4 dans alleen de eerste 4 tellen
Rocking chair, V Step,
Rocking Chair, Pivot 1/4 (x2).

1 RV rock voor
2 LV gewicht terug
3 RV rock achter
4 LV gewicht terug
5 RV stap diagonaal rechts voot (out)
6 LV stap diagonaal links voor (out)
7 RV stap terug midden (in)
8 LV stap naast RV (in)

Rocking Chair, Pivot 1/4 (x2).

1 RV rock voor
2 LV gewicht terug
3 RV rock achter
4 LV gewicht terug

5 RV stap voor
6 RV+LV 1/4 pivot turn linksom
7 RV stap voor
8 RV+LV 1/4 pivot turn linksom


All Country