Don't Look Down (Augustus 2022)
Choreografie : Yvonne Anderson
Soort dans : 4 muurs lijndans
Niveau : 
Beginner / Improver
Tellen : 32
Intro : Start op het woord "down"

Vertaling : All Country
Muziek :
Don't Look Down
Artiest :
Drake Milligan
Tempo : 105 BPM

Dansvideo
Stepsheet openen als PDF bestand

Deze dans heeft een Beginner en een Improver versie.
Voor de Beginner versie is het 4e blokje (S4) aangepast.
 

S1: SIDE, TOGETHER, SHUFFLE FORWARD,
FORWARD TOUCH, BACK, 1/2 TURN LEFT

1 RV stap opzij
2 LV stap naast RV
3 RV stap voor
& LV stap naast RV
4 RV stap voor
5 LV stap voor
6 RV tik teen achter LV
7 RV stap achter
8 LV 1/2 draai linksom, stap voor (6)


S2: FORWARD, TOUCH, BACK ,
1/4 RIGHT, CROSS, SIDE, BEHIND, SWEEP

1 RV stap voor
2 LV tik teen achter RV
3 LV stap achter
4 RV 1/4 draai rechtsom, stap opzij (9)
5 LV stap gekruist voor RV
6 RV stap opzij
7 LV stap gekruist achter RV
8 RV sweep naar achter

S3: BEHIND, SIDE, SHUFFLE FORWARD,
STEP, PIVOT 1/4 TURN RIGHT, CROSS SHUFFLE

1 RV stap gekruist achter LV
2 LV stap opzij
3 RV stap voor
& LV stap naast RV
4 RV stap voor
5 LV stap voor

6 LV+RV 1/4 pivot turn rechtsom (12)
7 LV stap gekruist voor RV
& RV stap opzij
8 LV stap gekruist voor RV*
*Restartpunt 5e muur (12)


S4: FULL TURN LEFT, CROSS , 1/2 TURN RIGHT,
1/4 TURN RIGHT, 1/2 TURN RIGHT, STEP FWD

1 RV 1/4 draai linksom, stap achter (9)
2 LV 1/2 draai linksom, stap voor (3)
3 RV 1/4 draai linksom, rock opzij (12)
4 LV gewicht terug
5 RV stap gekruist voor LV
6 LV 1/4 draai rechtsom, stap achter (3)
7 RV 1/2 draai rechtsom, stap voor (9)
8 LV stap voor
Begin opnieuw


BEGINNER VERSIE (4e BLOKJE).
S4: GRAPEVINE RIGHT, TOUCH,
GRAPEVINE 1/4 TURN LEFT, TOUCH

1 RV stap opzij
2 LV stap gekruist achter RV
3 RV stap opzij
4 LV tik teen naast RV
5 LV stap opzij
6 RV stap gekruist achter LV
7 LV 1/4 draai linksom, stap voor (9)
8 RV tik teen naast LV


All Country