Dance With Everybody (Oktober 2022)
Choreografie : Michelle Wright
Soort dans : 4 muurs lijndans
Niveau : 
Beginner
Tellen : 32
Intro : 32 tellen

Vertaling : All Country
Muziek :
Dance with Everybody
Artiest :
Drew Holcomb & The Neighbors
             & The National Parks

Tempo : 126 BPM

Dansvideo
Stepsheet openen als PDF bestand

 

S1: Walk RLR, Kick L,
Walk back LR, Coaster step

1 RV stap voor
2 LV stap voor
3 RV stap voor
4 LV kick voor
5 LV stap achter
6 RV stap achter
7 LV stap achter
& RV stap naast LV
8 LV stap voor

S2: R&L diagonal forward shuffles,
3/8 Jazz box cross

1 RV stap diagonaal rechts voor (1.30)
& LV stap naast RV
2 RV stap voor
3 LV stap diagonaal links voor (10.30)
& RV stap naast LV
4 LV stap voor
5 RV stap gekruist voor LV
6 LV 1/8 draai rechtsom, stap achter (12)
7 RV 1/4 draai rechtsom, stap opzij (3)
8 LV stap gekruist voor RV
Optie:
Tijdens enkele muren zingt hij
"shake up your soul".
Je kunt hier tijdens de Jazz Box
Shimmy Shoulders doen.

S3: Side, behind, 1/4 shuffle,
Step, 1/4 pivot, Crossing shuffle

1 RV stap opzij
2 LV stap gekruist achter RV
3 RV 1/4 draai rechtsom, stap voor (6)
& LV stap naast RV
4 RV stap voor
5 LV stap voor
6 LV+RV 1/4 pivot turn rechtsom (9)
7 LV stap gekruist voor RV
& RV stap opzij
8 LV stap gekruist voor RV

Optie:
Tijdens enkele muren zingt hij
"
throw your hands in the air".
Je kunt hier tijdens de Shuffle
je handen omhoog bewegen..


S4: R&L side touch, V-step
1 RV stap opzij
2 LV tik teen naast RV
3 LV stap opzij
4 RV tik teen naast LV
5 RV stap diagonaal rechts voor
6 LV stap diagonaal links voor
7 RV stap achter
8 LV stap naast RV
Begin opnieuw

Einde:

De dans eindigd op 12.00 uur na het 1e blokje.


All Country